9

Dictionaries, indeed, translate якраз as actually. The problem is that both якраз and actually have several different meanings that do not perfectly match: Actually (1) = really; in fact; I will check what you're actually doing. A good Ukrainian equivalent for this meaning would be насправді. Actually (2) = the truth is; surprisingly: I thought he's ...


6

As far as I understand, it's just “ти квітка, ти квітка” (twice the same). If you were listening the audio, maybe pronunciation specifics of a particular singer caused you to misinterpret it; if you were reading the written lyrics, then maybe there was just a typo. Ukrainian really has the word “ти” (you, in singular) and “ті” (those, in plural). But: “ти ...


3

Недописана відповідь, допишу пізніше. Прислівник «особисто» як частина словосполучення «особисто я»/«особисто ти»/тощо Іншомовні: Лично мне это не нравится. [Рос.] I personally dislike that. Personally, I dislike that. [Англ.] українською найчастіше перекладають як Особисто мені це не подобається. [«СУМ-11», «ГРАК-10»] (в українскій і російській кома ...


3

В контексті оподаткування, саме як використовуюється податковою службою України, значення цих слів має суттєву різницю. Нараховано - це скільки податків нараховано для сплати, тобто лише підраховано і очікується для сплати (очікується для зарахування на рахунок). Зараховано - це саме скільки податку сплачено (зараховано на рахунок).


3

Ви маєте рацію: казати «що те таке?» і «то, що я сказав» не слід. Але, боюся, конкретно для цих прикладів пояснення банальне: Конструкція «те, що» (приблизний відповідник англ. «that which») є сталою і не допускає заміни «те» на «то». Якби хтось сказав «то, що», я би поправив людину, уточнивши, що це русизм. Вираз «що то таке?» також є в кращому випадку ...


2

(Very superficial answer, I haven't looked deeply, please feel free to correct me.) Перенести derives from нести — to carry. The primary meaning is that you physically carry something from one place to another. But it can also be used (idiomatically?) at least in the following cases: carry (transfer) data/information from one location to another (e.g. “я ...


1

Слово просити точно не є, саме такі терміни красше уживати, росіянізмом чи московізмом, бо походе шче від прасловянського prositi. Відмінки теж збіжні з гиншими дійословами, наприклад носити: уставною нормою 1оо є ношу і прошу, де польською подібна відміна прошїчь (prosić) на проше (proszę); для степових говірок відповідно носю і просю. Шчо теж певним чином ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible