32

Було таке праслов'янське слово *оtьсь, від якого пішли отець, отец, оцец, отац, óčе, otec, оjсiес..., а також (укр.) вітець, (в.-луж.) wótc, wóćec, (н.-луж.) wóśc. Оце початкове "в" називають протетичним "в". Ця цікава риса характерна для нашої мови та для лужицьких мов (до речі, подивіться на карту, лужичани мешкають від нас на відстані 1000 км). ...


19

Ключовим правилом є звертання уваги на корені наведених слів: Якщо слово стосується війни, то воєнний (походить від слова війна) Якщо слово стосується армії, війська, то військовий (походить від слова військо). Мнемоніка — можна замінити на слово «армійський». Якщо слово стосується особи бійця, то воїнський (походить від слова воїн). Мнемоніка — можна ...


19

На укрмові є досить розгорнуте пояснення: Кохати і любити: Кохати – 1. Почувати глибокі сердечні (романтичні) почуття до особи, здебільшого протилежної статі. Приклади: «Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання» (Володимир Сосюра). 2. Плекати, вирощувати щось. Приклади: «Лукаш усе садовину ростив та кохав» (Марко Вовчок), «Доню моя,...


17

Just to clarify. You should avoid the usage of "на протязі" if you speak about time. It is a common and somewhat annoying mistake. That means the state when both window and door are opened and there is a draft. It lies on the Russian "в течение", I guess (t be honest, that kind of word combination has a similar common mistake, but we are speaking about ...


17

That is definitely a prejudice, a superstition. It is rooted in the professional slang of people whose profession includes constant risk of death, such as pilots, all kinds of military men, firemen, etc. For them anything they do can really be the last time they do it in their life, the word останній for them means “ultimate, followed by nothing”, so in ...


16

Рубрика "Уроки державної мови" газети "Хрещатик" пояснює різницю так. Семантичні відмінності є також у слів питання та запитання. Перше з них (питання) уживаємо тоді, коли йдеться про якусь справу, проблему, що потребує розв’язання чи дослідження; пункт документа, порядку денного. Найчастіше воно виступає у сполученні з дієсловом порушувати, ...


15

«Словник української мови» в 11 томах (1971) Каже, що доня — пестливе, а донька — розмовне. ДО́НЯ, і, ж., пестл. Те саме, що дочка́. ДО́НЬКА, и, ж., розм. Те саме, що дочка́. ДОЧКА́, и, ж. 1. Особа жіночої статі стосовно до своїх батьків. <…> Відповідно в офіційних документах доречніше застосовувати дочка. «Словник української мови» в 20 томах (2010) ...


14

I assume that this connotation came from the Russian language where a majority of people prefer to say крайній instead of останній. A lot of Russian sources confirm my assumption: Розповсюдженим явищем черед сучасних носіїв російської мови є схильність до есхрофемізмів або забобонний страх перед есхрофемізмами. Есхрофемізм - це примусове знаходження ...


14

"Напис" є найбільш вживаним та природнішим. Як слушно зауважив @Sasha, "Щодо «найбільш вживаним» можна підтвердити, наприклад, кількістю вжитків у гугл-книжках українською (430 vs. 175), або у частотному словнику художньої прози MOVA.info (238 vs. 8), або лейпцизькому корпусі 2014 (18 875 vs. 1 670)." Щодо ж природнішого, то відносна вживаність також є й ...


13

Якщо я не помиляюсь, то згідно норми скрипниківського правопису Чуже і § 62 - підпункт б: б) Після всіх пригол. перед голосн. та й, при чім чуже ia передаємо через ія, іе — через іє, iu — через ію (у загальних іменниках), але іо через — іо: матерія́л, істо́рія, ко́пія, Азія, соціялі́зм, спеція́льний, мініятю́рний, паліяти́в, амонія́к, діяле́кт і т. ін.; ...


13

Мабуть, Ви не чекали на таку відповідь. «Керувати» й «управляти» — чим? Згідно з тим самим посиланням, що Ви надали: «керувати» можна: і «транспортним засобом чи приладом»: спрямовувати рух, хід, роботу чогось за допомогою керма та інших пристроїв і «групою людей чи установою»: бути на чолі когось, чогось, давати вказівки, бути керівником установи ...


12

Відповідно до Українського правопису 2015 року: "§ 88. F, Ph, Th F і ph передаються літерою ф: фабрика, факт, фартух, фах, фаянс, федеративний, фейлетон, фігура, форма, фуга, футляр, офіційний, реформа; ефемерний, катастрофа, корифей, фараон, фізика, фізіологія, філософія, флегматик, фонетика, фосфор; Флоренція, Франція; Філіппіни, Фінікія; Лонгфелло, ...


12

Дієлова "вітати" та "поздоровляти" є синонімами: ВІТАТИ перех., кого з чим. Висловлювати комусь почуття радості, задоволення з приводу якоїсь події, успіху та ін.; поздоровляти. Товариші весело вітали її з успіхом (Олесь Донченко, VI, 1957, 163); ПОЗДОРОВЛЯТИ Вітати когось з нагоди якої-небудь радісної, приємної події (народження, ...


12

Усе просто - стовп (слуп) стоїть сам по собі, а щогла підтримувана тросами із різних боків. Зі збірнику наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. – Випуск 9, 2012 р. Молчанов Д.С. Дефекти опор мобільного зв'язку: Щогли – це конструкції, які складаються із стовбура, постійного за висотою перерізу, та системи ...


11

"Словник української мови 1970-1980" dictionary (aka СУМ-11) has two of the words you asked in this meaning: Затор is a proper way to say 'traffic jam' according to this dictionary. This jam can be caused by cars, by people, etc.: Затор Скупчення людей, транспорту і т. ін., що створює перешкоду рухові. Піонери посунули до дверей і утворили ...


11

До 1933 року словники пишуть «охоронник», хоча Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) зазначає, що це росіянізм зі значенням «сотрудник охранного отделения», тобто таємної поліції, а це не зовсім те, що ми зараз цим словом називаємо. Російсько-український словник 1948 р. (М. Калинович, Л. Булаховський, М. Рильський) ...


11

Аргументуємо словниками, наприклад СУМ-11. Зачекати Чекаючи, діждатися кого-, чого-небудь. Не поспішати робити що-небудь. Почекати Чекати якийсь час. Уживається як застереження або нахваляння, погроза. Якщо порівняти поняття, то здається, що зачекати вказує на важливість результату чи якогось моменту, натомість почекай на ...


11

Перш за все зверну увагу, що тут мова йде не про різні слова, а про різну вимову одного слова. Подивімось на походження цього слова (ЕСУМ) Тобто, спочатку був звук [f]. То звідки ж взялось хв? Справа в тому, що від початку в українській мові не було звука [f], він був чужим для мовців. Тому при запозиченні чужих слів його заміняли на інші звуки. Приклади (...


10

I believe that the correct variants are "протягом дня" or "упродовж дня", since "протягом" and "упродовж" are considered to be equivalents. "в перебігу" describes the development or progress of a process


10

Addressing a cashier in a shop seems to be somewhere between the official communication and the friends' talk. So your goal is somewhere between the "formal" addressing (long but most accurate) and "rapid speak" (short but rude/sharp sometimes). В українській мові найбільш уживаними, стилістично нейтральними висловами подяки є: дякую і ...


10

Погоджуюся із вживанням слова "даруйте", "перепрошую" вважають калькою із польської мови (przepraszać, przepraszam), "пробачте" та "вибачте" вважають еквівалентами при бажанні вибачитись за ненавмисну образу чи дію. У цій статті пояснюються дані вирази в порівнянні з англійськими варіантами вибачень. Стаття досить цікава: Особливості вживання висловлень ...


10

У Словнику української мови: Оволодівати має потрібне значення під номером 3, та ще й з приміткою "переносне значення": чим, перен. Твердо засвоювати що-небудь. Член партії повинен: ..оволодівати марксистсько-ленінською теорією, підвищувати свій ідейний рівень, сприяти формуванню і вихованню людини комуністичного суспільства (Статут КПРС, 1971, 9);...


10

На це питання лапідарно відповідає сайт Мова – ДНК нації: Але більш детально можна подивитися у "Як ми говоримо" Антоненко-Давидовича: Чи таки справді ці слова — абсолютні синоніми, чи між ними є якась значеннєва різниця? Подивімось, як користувались цими словами наша класика й народна мова: «Нехай мати усміхнеться, заплакана мати» (Т. Шевченко); ...


9

Суто власне ІМХО, не підкріплюване нічим, крім власних спостережень за літературною мовою. "Вітати <з якоїсь нагоди>" - більш вживана норма, як-от "вітання з д.н.", "новорічне привітання президента" тощо. "Поздоровляти" - радше дієслово для описання процесу. "Наталко, вітаємо з днем народження" / "Що робиш?" - "Та от, поздоровляємо Наталку".


9

Словник Фасмера каже, що червь походить від праслов'янського кореня *čьrvь і є спорідненим із словами червоний, червувати (фарбувати). А значить, слово черв'як має старовинне походження і тому точно не є русизмом.


9

Я бачу дві відмінності: Як правильно сказав Oleg, «жити» має значно більше значень, ніж «мешкати» і не завжди застосовується саме і лише для зазначення місця проживання. Хоча Ви зазначили, що Вас цікавить лише вживання разом з позначенням місця — навіть в такому випадку є нюанси. У випадку дієслова «мешкати» основною інформацією повідомлення має бути місце ...


9

TL;DR: уклада́ння — це іменник на позначення дії, а укла́дення — на позначення події. Морфологія Питома морфологія української мови передбачає, що від більшості видових пар¹ дієслів можна сформувати по три віддієслівні іменники, що позначають дію, подію та наслідок. Віддієслівний іменник на позначення дії — це, власне, процес виконання цієї дії; —//— події ...


9

Dictionaries, indeed, translate якраз as actually. The problem is that both якраз and actually have several different meanings that do not perfectly match: Actually (1) = really; in fact; I will check what you're actually doing. A good Ukrainian equivalent for this meaning would be насправді. Actually (2) = the truth is; surprisingly: I thought he's ...


8

В поданому Вами прикладі хоч є часткою, а саме видільною (чи підсилювально-видільною). Про це, наприклад, каже сайт "Офіційний сайт української мови": Частки, які надають окремому слову чи групі слів певного смислового відтінку (присловесні частки), за значенням є такі: а) підсилювально-видільні — вживаються для підсилення або виділення окремих ...


8

First off — many, really many Ukrainian speakers do mix up питання and запитання (I do, in favor of a shorter one). So arguably, a language learner should not worry about making a mistake with these two words as well. Basically, питання is problem, запитання is question, запит is inquiry (official request). However, counter-intuitively, the question mark (...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible