New answers tagged

1 vote

Вилка чи виделка?

З огляду на походження, можна чітко ствердити, що вилка — питомо українське слово. Збереження праслов'янського суфікса *dl (*dьl): вагадло, виделка, ковадло, повидло, простирадло, чуперадло (пор. пол....
Денис's user avatar
2 votes

Тишина - русизм чи питоме слово?

Ледь не кожна словянська мова маїть структуру *tixъ +‎ *-ina. Східні Білоруська: цішыня Російська: тишина́ Українська: тишина́ Південні Ст. церковнословянська: тишина Болгарська: тишина́ Пн. ...
Sútnôstj's user avatar
  • 15.4k
0 votes

Тишина - русизм чи питоме слово?

Неспотворені російсько-українські словники перекладають "тишина" як "тиша" https://r2u.org.ua/s?w=%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&scope=all&dicts=all&highlight=on ...
meleten's user avatar
  • 117

Top 50 recent answers are included