New answers tagged

2

Статистика Статистика. Навчальний посібник. Миколаїв. МНАУ. 2016. Поняття статистики є багатозначним, а саме: це спеціальна наукова і навчальна дисципліна; це практична діяльність: збір, систематизація, обробка та аналіз статистичних даних; це сукупність цифрових зведень, що характеризують явище,чи сукупність; це статистичний критерій – ...


0

Прийменник ЗА Зазвичай при перекладі з російської вживають прийменник за щоб уникнути кальки. Але існує багато особливостей його вживання, зокрема способів заміни ненормативних висловів та нормативних словосполучень в українській мові. Щоб зрозуміти яку саме конструкцію краще використати, слід завжди виходити з контексту. Статистика за контрагентами, ...


2

Розгляньмо всі варіанти прийменників. Прийменник "По" Прийменник "по" сам собою не є русизмом і є абсолютно легітимним прийменником, але його використанням в українській є обмеженим і на практиці, зазвичай, є неправильним, оскільки форми і способи використання часто запозичуються із російської. Звертаючись до OC бачимо, що прийменник "по" часто ...


-3

Чомусь люди, які особливо цікавляться українською, віддають перевагу теоретичним припущенням перед узусом, ніби українська це штучна мова. Звісно, кожна стандартна національна мова зазнає регулювання, але ж не так, шоб заперечувати узус...


-1

В російській мові і в нелітературній українській конструкції на «по» вживаються надзвичайно широко (приклад з другої: «а ти по тому, шо я тебе просив, всьо зробив?»). В літературній українській натомість, так виглядає, треба в кожному випадку ретельно підбирати «свій» коректний варіант, бо автоматичного, калькуючого перекладу з російського ісходніка, лишень ...


1

Далі наведені цікаві цитати про активні дієприкметники з різних джерел. Літ.: Кучеренко І. К. Грамат. характеристика дієприкметника і його місце в системі частин мови. «Мовознавство», 1967, № 4; Русанівський В. М. Структура укр. дієслова. К., 1971; Гнатюк Г. М. Дієприкметник у сучас. укр. літ. мові. К., 1982. Г. М. Гнатюк. Д. на -чий поширені мало, тому ...


Top 50 recent answers are included