33

Слово «пилосос» однозначно є: Його фіксує академічний «Словник української мови» в 11 томах (том 6, 1975): пилосос. Його фіксує «Великий тлумачний словник сучасної української мови» В. Бесела (2005): пилосос. Його фіксує електронний словник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (2008): пошук в ULIF. Його фіксує «Англійсько-українсько-...


19

This question seems to have several aspects. Let me reinterpret them one-by-one. So, you speak mainly Russian with occasionally adding several Ukrainian words, and you'd like to know: Whether it is grammatical, according to the Ukrainian language rules? Would it confuse a Ukrainian-only or a Bilingual speaker? Whether it is safe/accepted on streets of ...


19

Ні, вживання слова калитка для позначення невеличких дверцят в огорожі - неправильне, не пасує ні в тин, ні в ворота. Але слово калитка не є росіянізмом. Словник української мови подає наступні значення українського слова калитка: Торбина для грошей; гаманець. В кого калитка товста, у того мова проста (Номис, 1864, № 12919); Торбинка для тютюну, ...


18

Нарисна мені здається досить вдалим словом. Рисунок потрапляє посеред формально-схематичним кресленням і художнім малюнком є питоме слово риса у значенні: Лінія, проведена на чому-небудь. Нарисна геометрія це розділ геометрії що вивчає методи зображення тривимірних об'єктів, використовуючи двовимірні проекції Тобто нарисна геометрія вивчає ...


16

Maksymus у блозі ua-etymology показує численні приклади використання «ти правий» в українській літературі: Франко: Ви праві, що поки що серйозної праці й системи в нім не видко. Драгоманов: І хоч, певно, Ви праві психологично, а я правий і юридично, — бо міг би Вам доказати детально… Винниченко: От я й хочу вам сказать, що ви праві. (Я наводжу три, але їх ...


15

На відміну від російської мови, українська має окрему форму дієслова для наказового способу першої особи множини. Її треба використовувати замість рос. "давайте": Зробімо рев'ю. Поглянь на код (наказовий спосіб 2 особа, однина. Тут і в російській, як на мене, "давай" зайве, можна просто рос. "Посмотри код") Спробуймо ось так, а якщо не спрацює ... ...


13

Треба дивитися в авторитетних словниках. Чудову добірку чудових старих добрих авторитетних словників зібрано ось тут. Обираєте там зверху посередині у списку, що спадає, «Серед головних російських слів», зліва зверху в поле вводите російське слово, на яке скидається українське слово, яке ви хочете перевірити, та тиснете «Знайти». А далі по довоєнних ...


13

Поверхневий пошук приніс наступні варіанти з цього джерела: у розділі про нейтральні форми звертання наводиться такий приклад: При зверненні до групи людей часто використовувалася і просто форма люди (люде). згадуються наступні варіанти з публіцистичних текстів: ... адресації групи людей (Дівчата, минуло разу ви пріїжджалі з концертом ...; Хлопці, ...


11

TL;DR: Неписьменність — невміння читати та писати взагалі; неграмотність — невміння відповідати нормам літературної мови. Тому у даному контексті правильно — лікнеп. Власне кажучи, це запитання радше стосується російської мови, ніж української. Можна навіть стверджувати, що проблема втрати тонких змістових значень є актуальною для всіх видів штучно ...


10

Ми вирішили зупинитися на слові "підхожий" з таких причин: воно є в лексикографічних джерелах (СУМ) і має саме таке значення як потрібне; воно є інтуїтивно зрозумілим для тих, хто не володіє українською, бо перекликається з "подходящий" воно не є дієприкметником (як "підходящий"), які не властиві українській мові в цілому, і звучить цілком природньо в ...


9

Словник Фасмера каже, що червь походить від праслов'янського кореня *čьrvь і є спорідненим із словами червоний, червувати (фарбувати). А значить, слово черв'як має старовинне походження і тому точно не є русизмом.


9

Потомство не є калькою з російської, а має спільне для української та російської коріння. Слова потомство, потомок походять від старослов'янського потомънь "наступний". Останнє пов'язане з праслов'янським [potomъkъ], що походить від словосполучення po tomь - "потім, пізніше". Окрім російського потомок, схожі слова є у білоруській (патомак), польській та ...


8

Більшість мовознавців, зокрема Олена Курило, Борис Антоненко-Давидович, Юрій Шевельов, Олександр Пономарів, Святослав Караванський, радили й радять уникати активних дієприкметників на -ачий, -учий, оскільки вони є невластивими українській мові. Варіанти на різні випадки передачі змісту вислову пропонуються тут. На блодзі Філологічні викрутаси наведено кілька ...


8

В загальній практиці не прийнято перекладати назву торгівельної марки на інші мови. Наприклад, російський "Сбербанк" в Україні діє під назвою "Сбербанк", а не "Сбєрбанк" - офіційна сторінка. Так само й "Советское Шампанское" є зареєстрованою торгівельно маркою, тому перекладати її назву на українську мову не варто. Інша справа, що частина назви ("Советское")...


7

Використовують два варіанти віджимання і відтискання. "віджимання від підлоги" - 8830 "відтискання від підлоги" - 1310 обидва пошуки саме в лапках. Могилянка використовує відтискання. Вікіпедія - віджимання. Ось цікаве обговорення. І дійсно, не зрозуміло, чому віджимання чи відтискання має означати таку дію. Чому не, наприклад, відштовхування? ...


7

В СУМ-11 присутні визначення та приклади вживання обох слів: НАВЧАЛЬНИЙ 1. Стос. до навчання, пов'язаний з ним. У процесі навчання учні усвідомлюють не лише навчальні предмети, а й свою власну навчальну діяльність (Радянська психологічна наука.., 1958, 382); 2. Признач. для навчання. У вечірній і заочній системі треба ширше застосовувати сучасні ...


7

Поґуґлимо саме цей вираз українською мовою. Видає 60 100 результатів. До того ж, знаходимо статтю Тараса Прохаська саме з такою назвою, а Прохаська складно запідозрити у неосвіченості або бажанні користуватися калькованими виразами. До того ж, у статті, на яку ви посилаєтесь, автор, думаю, не має на увазі, що "не на часі" - скалькований вираз: Може, ...


7

Беручи до уваги інформацію від шановного викладача (Охорони праці), яку я запам'ятав на все життя: Вилка — це технічне, та буде помилкою використання слова "виделка" техн. Деталь механізму, приладу, яка має роздвоєний кінець. Проскуров похитав головою і вийняв вилку штепселя (Іван Ле, Право.., 1957, 167). Виделка — столовий предмет, також в побуті ...


6

СУМ-20 має таке означення (цікаво що порядок значень також змінено у порівнянні з СУМ-11): ВИ́ЇМКА, и, ж. 1. Невелика заглибина, западина в чому-небудь. 2. Інструмент, яким роблять заглибини в продуктах або кулінарних виробах. 3. юр. Вилучення предметів і документів при обшуку, перевірці, дослідженні. Обшук і виїмка в приміщеннях, що їх займають ...


6

Перше. Я вважаю, що, оскільки цей інтернет-мем прийшов до нас із російськомовної інтернет-спільноти, то і назва має право (хоча і не зобов'язана) бути також запозиченою з російської, попри те, що сама скульптура створена нідерландським майстром. Друге. Назва. Доцільно розглянути морфологічну послідовність з російської мови: рос. прыгать → прыгун → ...


6

Historical Grammar of Ukrainian Language by L.P.Pavlenko quotes the comparative adjectives formed using suffix -je- in pra-slavic language: compare Russian form более. This form has been dropped in Ukrainian. Instead -ш and -іш are used. Suffix -ш is derived from old slavic -ьш, where the reduced -ь has disappeared (старьший, for example, has the normative ...


6

There's one aspect not covered by other answers. The ability of human to interpret something often depends on context and assumptions. And the less clear input data is, the more dependency on context and assumptions is. If you speak Russian not so badly, a listener understands you, is able to notice the moment when you switch to Ukrainian (assuming your ...


6

Ну, орфографічний словник від Українського мовно-інформаційного фонду таке слово містить. А Український мовно-інформаційний фонд є науково-дослідним інститутом Національної академії наук України — тож вважатимемо, що таке слово існує. Знаходжу трапляння цього слова і в корпусі, щоправда поодинокі та лише в сучасних авторів: Лариса Денисенко, Любко Дереш, ...


6

В інших словниках Російсько-український народний сучасний словник [показник] Хамить, нахамить – хамити, поводитися (повестися) по-хамському (хамовито, як хам). Деякі відповідники можна вже одразу брати з опису СУМ грубість ⇒ грубіянити нахабство ⇒ нахабничати, нахабніти


6

В юриспруденції термін новела вживається в такому значенні: Новела (від лат. novellae leges - нові закони) у праві - історико-правовий термін, що позначає сукупність законів, виданих після закінчення кодифікації, які доповнюють або змінюють будь-які з встановлених нею норм права. З'явилися під час перших кодифікацій римського права. Умовно ...


6

Правильно: журі. Вікі багато чого не виключає, причини: збереження [старого] московського варіянту, неточне тлумачення правопису, відсутність прикладу. Але чинний — 2015 року — правопис надає чіткий приклад: § 90. J 1. Відповідно до вимови j у словах французького походження передається через ж: Жером (Jérôme), жабо (jabot), Жанна (Jeanne), журі (jury); ...


6

Дуже дивна етимологія, адже „старослов'янської“ мови нема, є церковнослов'янська. Але, менш з тим, вживати слово маслини не є правильно з тієї причини, що вказана в самому запитані. Масло в українській тільки одне — вершкове, все інше: або олія, або олива. А так, як з оливок в нас виходить оливкова олія (а не маслинове масло), то звичайно і називати ...


6

Також існує мотрійка Ґуґл-книги ГРАК Лайпцидзький корпус Невідомий Словник Мо́трійка, и, ж. Один з популярних українських національних сувенірів — дерев’яна лялька, якій біля ста років; існує багато версій, як і коли вона народилася, але відомо, що прообразом її послужили яскраво розфарбовані крашанки, що їх здавна точили і розписували майстри; були ...


6

I suggest стилевизначальний as a translation. It's already being used in some scientific articles: Лагода О.М. Худ.-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця ХХ – початку ХХІ ст.: Оскільки костюм, як стилеутворююче і стилевизначальне явище, ідентифікатор особистості та його художньо-образні особливості в дизайні... Соколова С. О. Префіксальний ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible