3

«Будь ласка» можна вживати і при звертанні до однієї особи, і при звертанні до кількох/багатьох осіб (тобто і з «ти», і з «ви» в прямому значенні, і з ввічливим «ви»). Як я розумію, «будь ласка» (усупереч поширеній думці) насправді походить не від «будь ласкавий»/«будьте ласкаві», а від «будь твоя ласка»/«будь ваша ласка» (порівняйте: «будь моя воля, я би…»)....


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible