We’re rewarding the question askers & reputations are being recalculated! Read more.
6

Проти форми «доброго вечору» Правильною формою родового відмінка слова вечір вважається «вечора» (а не «вечору»); а після прикметника в родовому відмінку («доброго») може йти лише родовий відмінок іменника (а не давальний). Ніде в класичній літературі чи словниках немає форми «доброго вечору» (а «добрий вечір» і «доброго вечора» трапляються неодноразово). ...


4

Вечір — це іменник чоловічого роду II відміни. Стаття на Вікіпедії Родовий відмінок однини іменників чоловічого роду другої відміни містить пояснення на цю тему (із посиланнями на кілька поважних джерел), що іменник дістає закінчення -а/-я або -у/-ю в залежності від свого лексичного значення. На мою думку, найбільше підходять наступні категорії: 11. ...


4

Цікаве питання. І я не можу на нього відповісти. З одного боку, у корпусі ГРАК-4 є лише Камелота (Камелоту не знаходжу навіть для давального відмінка). З іншого боку, простий пошук в Інтернеті знаходить і вжитки з -у, наприклад: Однією з таких спроб є згадана вище алано-сарматська гіпотеза, найдокладніше висвітлена у дослідженні «Від Скіфії до Камелоту» ...


4

Згідно з сучасним офіційним українським правописом (зміни від 2019 року) можливі обидва варіанти: Незалежности та Незалежності. Докладніше з правопису: У родовому та давальному відмінках однини іменники третьої відміни мають закінчення -і: Бе́ршаді, вані́лі, га́лузі, гера́ні, гі́дності, кро́ві, любо́ві, мо́ці, незале́жності, не́хворощі, но́чі, ...


3

Правопис 2019 підтримує і наводе Ігоря. До того ж має деякі уточнини. відмінок однина множина називний І́гор І́гор-і родовий І́гор-я І́гор-ів давальний І́гор-еві, (-ю) І́гор-ям знахідний І́гор-я І́гор-ів орудний І́гор-ем ...


3

2015 ~ роздїл 2, § 44. Поділ на відміни II відміна: а) іменники чол. роду з кінцевим приголосним основи та із закінченням -о в наз. відмінку (переважно назви осіб): бік, велетень, завод, край, майстер, товариш; батько, Дніпро, Петро; татуньо; III відміна: іменники жін. роду з кінцевим приголосним основи: вість, любов, міць, річ, розкіш, сіль, тінь, ...


2

Слово (у цьому значенні) у словниках не зафіксоване. І досліджень, як саме здебільшого його вживають де-факто, наскільки я знаю, теж ніхто не проводив. Мені здається, більше підходить -у: По-перше, більшість більш-менш близьких за значенням слів 2-ї відміни мають закінчення -у: ви́кладу, ві́дчиту (діалектне), доно́су, до́пису, за́пису, о́пису, пере́казу, ...


1

«Вільний тлумачний словник» пропонує писати «томосу» (з малої й через -у): то́мос, -у, чол., церк. Грамота, послання патріархів християнської церкви. Попри загальне засудження Діоскора, єгипетські єпископи відмовилися підписати послання (томос) папи Лева, пояснюючи це небезпекою їх убивства після повернення на батьківщину (Омельчук, Ліснича, ...


1

Правопис [2019] наводить хвороб. б) назви почуттів, хвороб: … Саме правило: Відхилення в чергуванні О — І, Е — І Є багато позицій, коли чергування о, е з і у відкритих і закритих складах немає всупереч наведеним правилам: у групах -оро-, -оло-, -ере- о, е переходять в і: у родовому відмінку множини іменників ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible