4

Цікаве питання. І я не можу на нього відповісти. З одного боку, у корпусі ГРАК-4 є лише Камелота (Камелоту не знаходжу навіть для давального відмінка). З іншого боку, простий пошук в Інтернеті знаходить і вжитки з -у, наприклад: Однією з таких спроб є згадана вище алано-сарматська гіпотеза, найдокладніше висвітлена у дослідженні «Від Скіфії до Камелоту» ...


4

Згідно з сучасним офіційним українським правописом (зміни від 2019 року) можливі обидва варіанти: Незалежности та Незалежності. Докладніше з правопису: У родовому та давальному відмінках однини іменники третьої відміни мають закінчення -і: Бе́ршаді, вані́лі, га́лузі, гера́ні, гі́дності, кро́ві, любо́ві, мо́ці, незале́жності, не́хворощі, но́чі, ...


3

Правопис 2019 підтримує і наводе Ігоря. До того ж має деякі уточнини. відмінок однина множина називний І́гор І́гор-і родовий І́гор-я І́гор-ів давальний І́гор-еві, (-ю) І́гор-ям знахідний І́гор-я І́гор-ів орудний І́гор-ем ...


2

Слово (у цьому значенні) у словниках не зафіксоване. І досліджень, як саме здебільшого його вживають де-факто, наскільки я знаю, теж ніхто не проводив. Мені здається, більше підходить -у: По-перше, більшість більш-менш близьких за значенням слів 2-ї відміни мають закінчення -у: ви́кладу, ві́дчиту (діалектне), доно́су, до́пису, за́пису, о́пису, пере́казу, ...


1

Правопис [2019] наводить хвороб. б) назви почуттів, хвороб: … Саме правило: Відхилення в чергуванні О — І, Е — І Є багато позицій, коли чергування о, е з і у відкритих і закритих складах немає всупереч наведеним правилам: у групах -оро-, -оло-, -ере- о, е переходять в і: у родовому відмінку множини іменників ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible