Skip to main content

New answers tagged

0 votes

Допоможіть розставити розділові знаки в такому реченні

Хлопці зустріли мене, як і можна було очікувати, весело, жваво і з новими трофеями — консервами і яблуками. Хлопці зустріли мене весело, жваво і з новими трофеями — консервами і яблуками. Головні ...
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,374

Top 50 recent answers are included