28

Оптимальним є ʼ (U+02BC MODIFIER LETTER APOSTROPHE) Це дозволяє відрізнити у документах та файлах український апостроф від символу ' U+0027 APOSTROPHE, "прямого" апострофу з ASCII, який має багато інших використань і значень у різних випадках, зокрема використовується у мовах програмування для позначення меж рядка (не доведеться екранувати кожен апостроф). ...


18

На жаль, ситуація не така однозначна, як стверждує int_ua. Юнікод і світ Є три апострофоподібні символи: |–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––| |Умовний| Код |Виг|Назва |Юнікодна категорія| |номер* |Юнікоду|ляд|(і переклад) |(і переклад) | |–––––––+–––––––+––...


16

Окремо. Аргументи: В прикладах у правописі (§ 42.1) — окремо. Так, ці приклади ілюструють трішки інше, але прецедент є. Можна подивитися друкований варіант правопису (щоб переконатися, що це не дефекти оцифрування). Отут (дякую, Artemix'е, за коментар) дуже слушний аргумент: немає правил, які би предписували відділяти скорочення слів (у більшості випадків, ...


9

До відповіді Sasha хотів би додати що використання пробілів не регулюються правописом, тому що терміну "пробіл" (чи "прогалок") у правописі немає. Використання пробілів (і взагалі їх існування) це особливості друкарсько-видавничого процесу і те, як вони використовуються описано у документах що стосуються створення друкованих текстів. А саме — це ...


9

Слово тобто (себто, цебто) є пояснювальним сполучником, про що вже казалось у вашому джерелі, тому тільки перед словом ставиться кома або нічого, якщо стоїть на початку речення. В інших випадках слово є цілим виразом, що виражає деякі смислові функції. В першому випадку це скорочення від тобто [не наказую]. Це такий ж самий пояснювальний сполучник. Аби ...


7

After going through the list of rules for Russian, and for Ukrainian, and trying to match them up, the following is the list of differences that I found. At the end of each difference, I make my statement of what is most likely used in the other language for such a case. If this is incorrect, feel free to correct me-- I do not know Ukrainian as well as ...


7

Сайт "Російсько-українські словники" каже наступне про тощо: тощо — як прикінцева частка після однорядних членів речення на означення незакінчености однорядних членів звичайно не відділяється комою від попереднього слова за її вимовою (але див. абощо) Але абощо потрібно виділяти комою: Так само здебільшого й перед абощо: Ходи вже, абощо! (Сл. Гр....


6

З підручника Ділова українська мова Чекаємо на Ваші пропозиції про відвідування Головного павільйону НВЦ України. Режим роботи: Контактні телефони: з 10.00 до 17.30, крім суботи та неділі 251-91-40; 251-91-42 З повагою, заступник генерального (підпис) Т.Г. Цимбал директора НВЦ (печатка) Зразки ділових листів (Г. Й. Волкотруб ...


6

Щодо українських документів та рекомендацій, є посібник Партико 3. В. Загальне редагування: нормативні основи. (Навчальний посібник. — Л.: ВФ Афіша, 2006., с. 277) Ось, що в ньому сказано: Цитати можна виділяти трьома способами: а) за допомогою лапок; при цьому, коли всередині цитати є інші лапки, їх подають у такій послідовності: «хххх "...


6

До попередніх відповідей можу додати, що в другий половині 80-х на курсах діловодства та машинного друку вчили, якщо ініціали попереду прізвища, прогалок не ставити, якщо навпаки - треба, прогалок між ім'ям та по батькові в ініціалах не ставити, тобто: Л.П.Косач Косач Л.П. Зараз написання розшифрування підпису регламентується ДСТУ 4163-2003 Скани з книги "...


6

Опустимо першу частину речення (до першої коми) для легшого розуміння самої проблеми. Речення, яке залишилося — складнопідрядне з'ясувальне, бо дві граматичні основи (головна — життя залежало, залежна — людина зможе дати) поєднані сполучником підрядності "чи", а до підрядної частини, що стоїть всередині головної, можна поставити запитання "від чого?". Отже, ...


5

Коротко: грн без крапки. Існують також инші варіянти: грв. ₴ Наведу за вас чинного — 2015 року — правопису: § 40. Графічні скорочення Від абревіатур слід відрізняти умовні графічні скорочення, які вимовляються повністю й скорочуються лише на письмі. Графічні скорочення (крім стандартних скорочених значень метричних мір: м — метр, мм — міліметр, см — ...


5

A good question! Although I've failed to find the explicit answer to the question in any authoritative sources, there are a couple of minor source which offer <...> (ellipsis in angle brackets) option for: скорочуючи цитату, на місці пропуску ставлять три крапки в кутових дужках: <...> Methodological recommendations to undergraduate's thesis ...


5

Однозначну відповідь щодо того, чи правильно ставити знак оклику після привітання та подяки, знайти важко. У всякому разі, цей знак можна ставити після звертання у діловому листуванні - і тут він зовсім не означатиме крик. Думаю, цей випадок можна було би поширити також на привітання чи подяку. Детальніше - далі. Український правопис 2019 року подає нам ...


5

На сайті Київська медіашкола подана стаття "Чи треба ставити кому після сполучення «з повагою» в ділових листах?": Очевидно, ці конструкції є неповними реченнями. Натомість повні речення мають таку форму: Із подякою до вас звертається ректорат КНЕУ. На місці пропуску слів у неповних реченнях ставлять здебільшого тире. Якщо сполучення слів з ...


4

Одразу чесно скажу, не можу віднайти весь мережевного ДСТУ на затвердженому іменці. Але деякі посилання на нього маються на Вікіпедії. Відповідно до пункту 6.15 ДСТУ 3651.1-97 позначення одиниці треба розташовувати в одному рядку з числовим значенням величини, без перенесення на наступний рядок. Між числом і позначенням одиниці залишають проміжок. Тому ...


4

Так, справді, пишуть по-різному. Навіть тут: Наголошую, що це не сайт про українську мову, правила написання тощо, але все ж це офіційний веб-портал Верховної Ради України. У пункті 7.5. пише так: Номер будинку вказується арабськими цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Номер кутового будинку зазначається через дріб. Приклад: 7/17 Якщо ...


4

Цікава дискусія і голосування свого часу були на LOU - Який апостроф робити основним для української розкладки?. Наразі 21 сторінка. Також там було голосування і голоси розподілились так: U+02BC (ʼ) - 33 (43.4%) U+0027 (') - 21 (27.6%) U+2019 (’) - 22 (28.9%) Ось домен із одного апострофа ʼ.ua


4

Дві можливі інтонації Таке речення: Хлопці зустріли мене <1> як і можна було очікувати <2> весело, жваво і з новими трофеями. — можна інтонувати двома способами: Вважаючи основною частиною «хлопці зустріли мене весело, жваво і з новими трофеями». «Як і можна було очікувати» в такому випадку є вставною частиною (per Oksana Gubrenko): Хлопці ...


3

Але чинний — 2015 року (точніше: 2012 року) — правопис пояснює. Не тільки про пряму мову: § 124. Лапки Примітка 3. а) Кома, крапка з комою, двокрапка й тире ніколи не ставляться перед закритими лапками, а тільки після них. б) Знак питання, знак оклику й крапки ставляться або перед закритими лапками, якщо вони відносяться лише до слів, ...


3

«Як зазвичай» може відігравати одну з двох ролей: Або бути вставною конструкцією, що щось уточнює, але істотно не впливає на сенс речення: Як зазвичай, я встав о сьомій ранку. У таких випадках «к зазвичай» виділяється комами. Або виконувати функцію члена речення, наприклад, обставини, що передає спосіб дії, без якого сенс речення істотно зміниться: Я ...


3

Я не знаю правил, які дозволяли б у таком випадку пропускати кому. Хоча на практиці її часто пропускають, наприклад, у «ГРАК-10» на 7-8 випадків «Отож, доки…» бачу 6 випадків «Отож доки…» (і в усіх них та сама ситуація — з «доки» починається пядрядне речення, після якого йде головне) і на 14 випадків «Тому, доки…» (доволі схожа ситуація) — 12-13 випадків «...


3

Такий слоган не вимагає постановки тире. «Генеральний регіонально анотований корпус української мови» версії 10 має приклади без тире, зокрема: (про перетворення суб'єкта) «із дранки в перепіранку», «із яструбів у голуби»; (про зміну стану, яку, здається, можна вважати як перетворенням суб'єкта, так і фізичним переміщенням) «із забуття в безсмертя», «з ...


2

• Коли пряма мова в лапках, то знак оклику, питальний знак та трикрапка ставляться всередині лапок: Дивуюсь, радію, у серця питаю: «Скажи, віще серце, чи скоро світ буде?» /П. Куліш/ • Коли пряма мова закінчує речення (стоїть наприкінці речення) і в ній є крапка, то крапку ставимо поза лапками: • А коли пряма мова на початку чи в середині речення, і ...


2

Формально автори могли б спробувати виправдати лапки тим, що вони, мовляв, цитують джерело. Адже informator.news (де опублікована наведена статтю) посилається на Sky News («про це повідомляє Sky News»), а там (у першоджерелі — Sky News) це названо словом clean-up. Але реально це дуже невдалий вжиток розділових знаків. Адже лапки мають різні значення: ...


2

Немає, нема - це не особова форма дієслова, а присудкове слово на позначення стану. Якби це була особова форма не має, ми говорили б про ознаки 3 особи однини теперішнього часу. За правилами в узагальнено-особових реченнях така форма не зустрічається. В узагальнено-особових реченнях головний член (присудок) найчастіше виражений дієсловом у формі 2-ї ...


2

Насправді, ви практично відповіли на запитання. Це речення цілком підпадає під п.2, а саме, причинно-наслідковий звʼязок між частинами складного речення. Просто на перший погляд не зовсім очевидно, яким чином друга частина є наслідком із першої. Здавалося б, місяць сміється не може бути наслідком того, що дивлюся у воду. Але все стає на свої місця, якщо ...


2

Знайшов інформацію на сайті Онлайн Корректор, де також пише, що: Кома не ставиться перед зворотами, що вводяться в речення за допомогою сполучника як і мають значення «у ролі кого, чого» А також на сайті Вебен знайшов таку інформацію: Коли прикладка з як не має значення причини, то комою не відокремлюється: Як листопадне дерево або кущ родини ...


2

Отож не є вставним словом, тому і не виділяється комою. Ніколи не бувають вставними слова майже, навіть, мовби, нібито, причому, приблизно, притому, при цьому, все-таки, саме, якраз, просто, тобто, адже, буквально, принаймні, особливо, отож, тож, тільки. Ці слова виступають у ролі службових частин мови.


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible