Для запитань про прикметники — слова, які виражають ознаку предмета, відповідають на запитання «який? чий?» // For questions about adjectives — words that qualify a noun

Прикме́тник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання «який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?»Wikipedia


Adjective (abbreviated adj) is a describing word, the main syntactic role of which is to qualify a noun or noun phrase, giving more information about the object signified. — Wikipedia