23

Як можна бачити в СУМ, до й в/у мають багато спільного, коли йдеться про просторові відношення. Проте є важливі відмінності: Коли йдеться про пункт призначення, треба використовувати "до". "В" має значення "всередину". Тобто "я прийшов до банку" може означати, що я підійшов до дверей банку чи що я зайшов усередину банку. "Я прийшов у банк" точно означає, що ...


15

М. Вакуленко у своїй монографії «Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз» (що її сам автор опублікував під вільною ліцензією) присвячує цій темі розділ 3.2.4 «Особливості вживання українських прийменників „в“ („у“) і „до“ для позначення мети та напрямку руху» (він також викладений на форумі). Загальна позиція М. Вакуленка Наводячи ...


15

Зацитую «Як ми говоримо» Бориса Антоненка-Давидовича: Інколи виникає питання, який прийменник треба ставити – у (в) чи до: "Я поїхав у Київ" чи "Я поїхав до Києва", "Вихід у місто" чи "Вихід до міста"? Узагалі, коли мовиться про рух у напрямі міста, села, селища, тоді треба ставити прийменник до: «Через кілька днів Ковпак вилетів до Москви» (П. ...


12

Коротка відповідь Шукайте ключове слово для перевірки. Якщо Фейсбук — це веб-сайт, то усталеним є вираз на веб-сайті {Фейсбук}, а значить, і на Фейсбуці. Але якщо Фейсбук розглядається як спільнота (користувачів) або комуна (інфраструктурна одиниця, community), то усталеним можна вважати вираз у спільноті {Фейсбук}, а значить, ...


9

Антоненко-Давидович пише у "Як ми говоримо": Прийменником у (в) з іменником у знахідному відмінку послугуємось, визначаючи час за днями тижня: "у вівторок", "у п'ятницю", – або з іменником у місцевому відмінку, коли мовиться про місяці року: "у січні", "у липні". Проте, коли визначається час за роком, треба користуватись родовим відмінком іменника,...


6

The simplest questions are hardest to answer. :) Well, the short answer is, unlike English, the Ukrainian conjunctions are more specific and require some exercise to master completely; these two are somewhat interchangeable in certain contexts; there is no unanimity even among the researchers of Ukrainian language; one version suggests that з is used to ...


6

З морфологічної точки зору (тобто — поділу на частини мови), вони називаються прийменниками зі значенням простору. З лексичної точки зору (тобто — функціонально, за своїм інформаційним змістом), це лексеми, які визначають граматичну категорію (англ.) просторово-субʼєктних відносин — тобто, яким чином два обʼєкти розташовані один відносно іншого у просторі. ...


6

Із поданої сторінки: прийменник для буде слушний там, де говориться, що певну річ призначено для людини, тварини або для якоїсь ширшої потреби <...> Зате, коли мовиться, що якийсь предмет призначено на певні конкретні речі, тоді треба шукати інших прийменників "Шафа на одяг" - шафа, в яку покладуть конкретний одяг і більше нічого. "Шафа для одягу" - ...


5

Довідник українського слововживання М.Волощак Неправильно-Правильно За вимогою контролерів ― На вимогу контролерів СУМ-20 ВИМОГА 1. Наполегливі побажання, прохання, виражені в категоричній формі. Висува́ти / ви́сунути вимо́гу див. висува́ти; (1) На вимо́гу – відповідно до чийого-небудь прохання, наказу і т. ін. Я пройшов наперед, до водія, і прошу його ...


5

«В (у) такому-то році» — це одна з тих речей, які люди де-факто завжди використовували: Ґрунтів спільно уживаних було [в 1895 роцї] в 67 повітах, а в 4.986 громадах 617028 м. 670 с., а то: пасовиск 417722 м., лісів 124694 м., <…>. //«Хлопська політика» (1902). Надїя Констянтинівна Кибальчич родила ся в 1878. роцї в старій українській родинї з ...


4

Мовні ресурси Лабораторія компʼютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мова – ДНК нації (зображення вище) Online Corrector Розділяють ті самі думки, що й Борис Рогоза, професор Іван Ющук. Корпуси лише підтверджують ті думки Браунський згідно відповідно Інституту філології Київського ...


4

A man who called Let me fix you, correct: Чоловік з України дзвонив • A man from Ukraine called Чоловік дзвонив з України • A man called from Ukraine Yes, чоловік can only be in the Nominative if it’s the Subject. But not in all the situation verbs can just change a related word, but prepositions — yes. Need just learn pairs of verbs with prepositions with ...


4

До Словоформи з прийменником до творяться тільки з родовим відмінком іменників: мету руху, його просторову або часову межу: до школи, до берега, до Києва, до серця, до ранку; В Словоформи з прийменником в (у) мають переважно просторове значення: із знахідним відмінком іменника найчастіше вказують на рух усередину: у кімнату, у море, у поле, у світ; ...


4

Це за Вашим посиланням значення № 23: Кількісні відношення 23. із знах. і місц. в. Уживається при означенні міри, ваги, розміру і взагалі кількісної ознаки кого-, чого-небудь чи вартості чогось. Старший стріля з лука: як попужне у п'ять пуд стрілою, то, неначе вогнем, палить військо (Олекса Стороженко, I, 1957, 70); Подивилась [Харитина] — ...


3

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича ...Узагалі, коли мовиться про рух у напрямі міста, села, селища, тоді треба ставити прийменник до: «Через кілька днів Ковпак вилетів до Москви» (П. Вершигора); коли йдеться про дію чи перебування в чомусь, тоді слід користуватися прийменником у (в): «У Києві на риночку ой пив чумак горілочку» (народна пісня). ...


3

Оскільки магістратура - абстрактне поняття, то, як філологи кажуть, семантика завуальована. Річ у тім, що прийменники мають два різних значення - конкретне (просторове, первинне) і абстрактне (переносне, вторинне). І переносне значення прийменника сильно залежить від контексту словосполучення з приєднуваним словом. При цьому для магістратури маємо ...


3

Літературне слововживання ПО прийм. Вж. у словосп.: по березень, по закону (і за законом), по заслузі, по змозі, по карбованцю за кілограм, по коліна (і до колін) у воді, по пошті (і поштою), по праву руку, по радіо передавати, по суботах, по телефону (і телефоном), іти по воду (і рідше за водою), іти по гриби (і за грибами), іти за компасом, ...


3

Коли ви йдете по хліб, ви маєте на меті купити собі хліба і в результаті мати хліб. Коли ви йдете по гриби, ви маєте на меті назбирати грибів і в результаті мати гриби. Коли ви йдете по хліб, по гриби, воду, по рибу і так далі, метою цього є мати оте, по що ви йшли. Коли ви йдете "по справах", що є вашою метою?


3

Роблячи запит [tag="prep.*"] [lemma="старий"] [lemma="пам'ять"] у ГРАК-10, я бачу лише два варіанти: по старій пам'яті (здебільшого); за старою пам'яттю (рідше). (Трапляння у старій пам'яті там є, але лише одне й у іншому контексті.) Отже раджу використовувати по старій пам'яті й за старою пам'яттю. Я не спеціаліст, але, ...


3

Тут можуть виникнути дві проблеми: Закінчення іменника ряд. Ряд - іменник чоловічого роду другої відміни твердої групи, в місцевому відмінку однини такі іменники мають закінчення -у. Хоча цей форум все ж каже (а СУМ підтверджує прикладами), що безуфіксні іменники чоловічого роду другої відміни можуть мати і закінчення -і. Вживання прийменника. Вікісловник і ...


3

Old school linguists (one, two) insist that only за is grammatical: за умови, за потреби, за бажання (or even бажаючи). I would speculate that their reasoning is elimination of similarities with the Russian language, where при is used in this context. However, classical literature has numerous examples of usage of при in the context of ...


3

First that I should say is that the preposition "з" (also spelled as "із" and "зі" for euphony) in addition to the meaning "from" has other meanings; for example, when joined with instrumental case objects (instead of genitive case), it means "with", not "from". Similarly "від" sometimes can have other meaning, e.g. specifying a reason (like "due to"). I ...


2

Let me show different between від and з for almost every context. The preposition від Only with the Genitive case: A start place of movement: від Києва • from Kyiv, від позначки • from the mark, від мене • from me; The time from which action begins: від світанку • from dawn, від того дня • from that day; A reason: від чаду • from fumes, від перевтоми • from ...


2

Якщо луг у значенні «лука», то вживається і так, і так: Далій за чагарниками розіслався оксамитом широкий зелений луг; на лузі де-не-где невеличкі озерця, останки весняної води блищать мов краплі живого срібла. // Олександр Кониський, «Юрій Горовенко. Хроніка з смутного часу», 1883. Товстий бик і скороногий олінь паслися разом у лузі. // Маркіян ...


2

Правильно буде сказати: "напрям руху за зірками". Дивимось статтю "Типові помилки у вживанні прийменників": Прийменник "по" функціонує в українській та російській мовах, однак у російській мові це один з найуніверсальніших прийменників і конструкції з ним виражають велику кількість найрізноманітніших відношень. В українській мові прийменник "по"...


2

На сайті Оnline corrector пише: Замініть нехарактерну для української мови конструкцію у відповідності до (чогось) на стилістично кращий варіант: відповідно до (чогось). Таким чином конструкція "у відповідності до" є не рекомендованою (!!!) для використання. Однак конструкцію у відповідності з не згадано взагалі. Дещо іншу інформацію бачимо і на ...


2

Ось стаття ЯКЩО ПОЗИВАТИСЯ, ТО ЯК? Катерини Городенської: В одному з видань читаємо: Він позивається на нотаріуса, в іншому — до президента, у третьому — проти організаторів. Пор.: Юристи радять письмово звернутися до нотаріуса для посвідчення договору, отримати відмову і позиватися на нотаріуса до суду (Юридичний радник); Попередній уряд навіть доручив Мін’...


2

Так, «о дванадцятій сорок три» сказати можна. Якщо точність не настільки важлива, можна й інакше відповісти: «(подія починається) за чверть до першої». Див. пов’язане обговорення тут.


1

У тому ж разі, коли треба підкреслити галузь знань, дисципліну, до якої хто-, що-небудь має якесь відношення, то послуговуються конструкцією «прийменника (зі) + спеціальність у родовому відмінку», як-от: іспит зі спеціальності «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», місячні курси зі спеціальності «бухоблік». Або: «Така література потрібна ...


1

Цілком можливе використання прийменника по у сполученні Достава по Одесі, адже словник фіксує значення словосполуки "прийменник+місцевий відмінок іменника" таке: з місц. в. Уживається при вказуванні на місце, простір, у межах якого відбувається дія, рух або хто-, що-небудь перебуває, розташовується, розміщується. СУМ


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible