Skip to main content
24 votes

Як правильніше вживати, "в" чи "до"?

Як можна бачити в СУМ, до й в/у мають багато спільного, коли йдеться про просторові відношення. Проте є важливі відмінності: Коли йдеться про пункт призначення, треба використовувати "до". "В" має ...
Kyrylo Yatsenko's user avatar
16 votes
Accepted

Як правильніше вживати, "в" чи "до"?

Зацитую «Як ми говоримо» Бориса Антоненка-Давидовича: Інколи виникає питання, який прийменник треба ставити – у (в) чи до: "Я поїхав у Київ" чи "Я поїхав до Києва", "Вихід у місто" чи "Вихід до ...
Ukurainajin's user avatar
14 votes

Як правильніше вживати, "в" чи "до"?

М. Вакуленко у своїй монографії «Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз» (що її сам автор опублікував під вільною ліцензією) присвячує цій темі розділ 3.2.4 «Особливості вживання ...
Анатолій Хлівний's user avatar
12 votes
Accepted

У(в) чи На - поза політикою. У Фейсбуці чи на Фейсбуці, в Україні чи на Україні, в еміграції чи на еміграції?

Коротка відповідь Шукайте ключове слово для перевірки. Якщо Фейсбук — це веб-сайт, то усталеним є вираз на веб-сайті {Фейсбук}, а значить, і на Фейсбуці. Але якщо Фейсбук розглядається як спільнота (...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
9 votes
Accepted

Цього року чи в цей рік?

Антоненко-Давидович пише у "Як ми говоримо": Прийменником у (в) з іменником у знахідному відмінку послугуємось, визначаючи час за днями тижня: "у вівторок", "у п'ятницю", – або з іменником у ...
Miroshko's user avatar
  • 2,746
7 votes

When to use "від" or "з"

The simplest questions are hardest to answer. :) Well, the short answer is, unlike English, the Ukrainian conjunctions are more specific and require some exercise to master completely; these two are ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
6 votes
Accepted

"Шафа на одежу" чи "шафа для одежі"

Із поданої сторінки: прийменник для буде слушний там, де говориться, що певну річ призначено для людини, тварини або для якоїсь ширшої потреби <...> Зате, коли мовиться, що якийсь предмет ...
xpoback's user avatar
  • 378
6 votes

Як правильно вживати вислів “за вимогою”, “по вимозі”, “на вимогу”?

Довідник українського слововживання М.Волощак Неправильно-Правильно За вимогою контролерів ― На вимогу контролерів СУМ-20 ВИМОГА 1. Наполегливі побажання, прохання, виражені в категоричній формі. ...
Mariia Matskevych's user avatar
6 votes
Accepted

Загальна назва слів, що описують відносну позицію

З морфологічної точки зору (тобто — поділу на частини мови), вони називаються прийменниками зі значенням простору. З лексичної точки зору (тобто — функціонально, за своїм інформаційним змістом), це ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
5 votes

Цього року чи в цей рік?

«В (у) такому-то році» — це одна з тих речей, які люди де-факто завжди використовували: Ґрунтів спільно уживаних було [в 1895 роцї] в 67 повітах, а в 4.986 громадах 617028 м. 670 с., а то: пасовиск ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
4 votes
Accepted

Згідно з чим "згідно чому" є неправильним узгодженням іменника з прийменником?

Мовні ресурси Лабораторія компʼютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мова – ДНК нації (зображення вище) Online Corrector Розділяють ті ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
4 votes

Why don’t Ukrainian prepositions govern the nominative or vocative case?

A man who called Let me fix you, correct: Чоловік з України дзвонив • A man from Ukraine called Чоловік дзвонив з України • A man called from Ukraine Yes, чоловік can only be in the Nominative if it’...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
4 votes

When to use "від" or "з"

First that I should say is that the preposition "з" (also spelled as "із" and "зі" for euphony) in addition to the meaning "from" has other meanings; for example, when joined with instrumental case ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
4 votes

Як правильніше вживати, "в" чи "до"?

До Словоформи з прийменником до творяться тільки з родовим відмінком іменників: мету руху, його просторову або часову межу: до школи, до берега, до Києва, до серця, до ранку; В Словоформи з ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
4 votes
Accepted

Вживання прийменника "в" у реченні "... була четвертою в десяти секундах після..."

Це за Вашим посиланням значення № 23: Кількісні відношення 23. із знах. і місц. в. Уживається при означенні міри, ваги, розміру і взагалі кількісної ознаки кого-, чого-небудь чи вартості ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
4 votes
Accepted

Вступати на магістратуру чи до магістратури

Оскільки магістратура - абстрактне поняття, то, як філологи кажуть, семантика завуальована. Річ у тім, що прийменники мають два різних значення - конкретне (просторове, первинне) і абстрактне (...
Христина Вороніна's user avatar
3 votes
Accepted

Як правильно: маршрутка до / на / у Львів?

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича ...Узагалі, коли мовиться про рух у напрямі міста, села, селища, тоді треба ставити прийменник до: «Через кілька днів Ковпак вилетів до Москви» (П. ...
Mariia Matskevych's user avatar
3 votes

"Нахилятися за" чи "нахилятися по"?

Літературне слововживання ПО прийм. Вж. у словосп.: по березень, по закону (і за законом), по заслузі, по змозі, по карбованцю за кілограм, по коліна (і до колін) у воді, по пошті (і поштою), ...
Mariia Matskevych's user avatar
3 votes
Accepted

Вживання прийменника "по" в конструкціях мети

Коли ви йдете по хліб, ви маєте на меті купити собі хліба і в результаті мати хліб. Коли ви йдете по гриби, ви маєте на меті назбирати грибів і в результаті мати гриби. Коли ви йдете по хліб, по гриби,...
Kreiri's user avatar
  • 192
3 votes
Accepted

Вживання прийменника "по" у словосполученнях "по дружбі", "по пам'яті"

Роблячи запит [tag="prep.*"] [lemma="старий"] [lemma="пам'ять"] у ГРАК-10, я бачу лише два варіанти: по старій пам'яті (здебільшого); за старою пам'яттю (рідше). (...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
3 votes

"Сидіти на останньому ряді" чи "Сидіти в останньому ряду"?

Тут можуть виникнути дві проблеми: Закінчення іменника ряд. Ряд - іменник чоловічого роду другої відміни твердої групи, в місцевому відмінку однини такі іменники мають закінчення -у. Хоча цей форум ...
обставинниковийТранспозитор's user avatar
3 votes
Accepted

What's the difference between prepositions: "при" і "за"? Де використовувати прийменник "при", а де - "за"?

Old school linguists (one, two) insist that only за is grammatical: за умови, за потреби, за бажання (or even бажаючи). I would speculate that their reasoning is elimination of ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
3 votes
Accepted

Де ще можна вживати прийменник «уві»?

Я не знавець, але правопис 2019 наводе: § 23. Уживання прийменників у, в і початкових у-, в- Щоб уникнути збігу букв на позначення приголосних звуків, що є важкими для вимови, та щоб досягти ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
3 votes
Accepted

Префікси і прийменники од- і від-

За основу беру статтю Історія і нормативний статус прийменника / префікса од‑ в українській мові нового часу (Людмила Дика, Марія Шведова). За що їм окрема подяка. Особисто раджу почитати (всього, ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
3 votes

Чи правильніше «переходити на посилання» замість «переходити за посиланням»?

Посилання — це вказівник, позначка, орієнтир, (дорожній) знак, маршрут. Відповідно, «переходити за посиланням», за аналогією до «прямувати за вказівником». По-перше, саме явище гіперпосилання є новим,...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
3 votes
Accepted

«В усіх» чи «У всіх»

Краще відносно чого? Треба за чим? І можна причепитися: тобто не розрізняються? Все розрізняїться, але вже за відмінками: vъ сполучений з місцевим і знахідним відмінкками; u — з родовим. Тому якщо ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
2 votes

When to use "від" or "з"

Let me show different between від and з for almost every context. The preposition від Only with the Genitive case: A start place of movement: від Києва • from Kyiv, від позначки • from the mark, від ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
2 votes

Як правильно, "У лузі" чи "НА лузі"?

Якщо луг у значенні «лука», то вживається і так, і так: Далій за чагарниками розіслався оксамитом широкий зелений луг; на лузі де-не-где невеличкі озерця, останки весняної води блищать мов краплі ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
2 votes

Визначати напрям руху за зірками чи по зірках?

Правильно буде сказати: "напрям руху за зірками". Дивимось статтю "Типові помилки у вживанні прийменників": Прийменник "по" функціонує в українській та російській мовах, однак у російській мові ...
Анатолій 's user avatar
2 votes
Accepted

"У відповідності з" чи "відповідно до"?

На сайті Оnline corrector пише: Замініть нехарактерну для української мови конструкцію у відповідності до (чогось) на стилістично кращий варіант: відповідно до (чогось). Таким чином конструкція &...
Oksanka S.'s user avatar
  • 7,876

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible