Skip to main content
3 votes
Accepted

Чергування приголосних у топонімах (назви міст тощо)

Коротко. Основе закінчення — ~і, а тому з чергуваннями приголосних. Втім можна писати з ~у і навіть ~ові, що без чергування приголоснних, але це не рекомендовано. Тут чергування приголосних залежні ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
2 votes

Правопис слова «пиз(д)ливий»

Словник нецензурної лексики Лесі Ставицької з вами погоджується і навіть наводить чудове ілюстративне речення: ПИЗДЛИ́ВИЙ, -а, -е, обсц., згруб.-просто-розм., презирл. Який говорить нісенітницю. І от ...
pirx's user avatar
  • 21

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible