19

Клясичний український правопис - радикальний, але послідовний правопис: у словах грецького походження клясичний правопис радить передавати літеру θ завжди через «т». Наприклад, етер, катедра, міт, аритметика, логаритм, дитирамб, ортографія, етіопський, Пітагор, Атени, Картагена, Корінт, Методій, Теодор, Теодосій, Теофан тощо. Неклясичний ...


17

Буква «Ґґ» присутня в сучасній українській абетці, після «Гг». В Windows її можна ввести на розширеній українській розкладці клавіатури або за допомоги Ctrl+Alt+Г, або AltGr(right Alt)+Г. На деяких клавіатурах ліворуч від клавіші з «Я» є додаткова фізична клавіша з буквою «Ґ». До радянської реформи 1933, коли її прибрали з абетки, буква «ґ» вже існувала в ...


13

Ну, не звертаючи поки уваги на те, як правильно згідно з сучасними нормами, зазначу, що слово «інститутський» люди майже протягом усього його існування періодично намагалися писали за фонетичним принципом. Ось як фраза із повісті Івана Нечуй-Левицького «Хмари» (1871) — Той світ вона постерігала вже по-інститутському: той світ здавався їй великим балом, з ...


10

There are definitely much more words with the letter ґ, but the list depends on its author. I prefer using Borys Hrinchenko's list in this case. There is also a useful list of rules explaining how to use this letter.


9

The process of replacing к with ц is called palatalization of consonants. This is a typical process in Eastern Slavonic languages, although it has not fully completed in Russian. In the work on Historic Ukrainian Grammar Історична Граматика Української Мови authored by L.P.Pavlenko, the three endings are deemed acceptable for masculine nouns of this form: у ...


8

First off, a small correction: it has nothing to do with the orthography (I have retagged the question); the sounds alternate, and the written letters only follow the pronunciation. The Consonant Alternation is a common phenomenon in Slavonic languages. Particularly, Ukrainian has numerous cases of Alternation. Namely, /t/ ←→ /t͡ʃ/ alternation has been ...


7

Ознайомтеся зі збіркою думок Борис Грінченко • Словарь української мови «Въ виду того, что звукъ ф у большинства украинскаго народа выговаривается какъ хв (передъ гласной, кромѣ у) или х (передъ согласной и передъ y), мы, составляя словарь на букву ф, помѣстили въ него лишь тѣ слова, для которыхъ въ нашихъ матеріалахъ не нашлось дубликата съ хв или х [При ...


6

Перепрошую, неуважно прочитав запитання, відповідь була лише на частину. Доповнюю… Так, звісно, звуки [ґ], [д͡з] і [д͡ж] є в українській вимові, і офіційно визнаються українською фонетикою³. Літера Ґ є в абетці та на клавіатурі², хоча використовується вона нечасто. «У нас поміняли букварі, та поставили […] дж і дз — у кінці, перед апострофом», як на мене, ...


6

Ці звуки завжди були в українській мові, букву Ґ можна побачити ще в «Граматиці слов’янській» Мелетія Смотрицького, виданій в 1619 році, вона там прямо на титульному аркуші є, ориґінальна назва книги ­– «Граматики славенския правилное сѵнтаґма». Аби позбутися проблем з введенням Ґ з клавіатури, раджу встановити Українську розкладку клавіатури з символами ...


6

There are several rules for changes of the consonanats. The main changes happen in these consonants: г -> з, к -> ц, х-> с that occur in Locative and Dative cases, mostly at the end of the word. Some changes may also occur in other parts of speech - like adjectives or verbs. Further reading: Чергування приголосних звуків


5

За чинним, а саме 2019 року, правописом вже так: § 123. Буквосполучення th у словах грецького походження Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія, Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р. У словах, ...


4

The "кт -> хт" dissimilation occurs in many cases: "доктор -> дохтор", "квоктати -> квохтати", "трактир -> трахтир". But mostly the dissimulated versions are local or colloquial. Only in some cases the dissimulated versions become the new standard (and I currently can't find other examples for "кт -> хт" than "кто -> хто"). Some other types of dissimilation ...


4

Питання, як мовиться, хрестоматійне. § 19.1 Спрощення груп приголосних У групі приголосних -С(Т)Н- випадає т: ти́ждень — ти́жня — тижне́вий; ко́ристь — кори́сний Винятки: зап’я́стний, кістля́вий, пестли́вий, хвастли́вий, хвастну́ти, хворостня́к, шістна́дцять літера т зберігається. Примітка. У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження ...


3

Чинний «Правопис» вимагає писати «перемишльський» (Ви самі це навели в запитання). Але багатьох це не влаштовує, багато хто вважає це вадою чинного «Правопису». Різні прецеденти і думки: Фрагмент з дарчого акту Лева Галицького (не пізніше 1323 року): (Олег Купчинський, «Акти та документи галицько-волинського князівства ХІІІ — першої половини XIV століть. ...


3

Коли натрапив на таке (про що піде мова), то згадав це питання і рішив подїлитися, тут буде не лише тс — ц, а й инші цїкавинки. Як правильно Sasha вже розповів, товік і позатовік мали напрям до звукового запису супроти словопохідного. Ось що можна натрапити в книзі: Українська граматика / Проф. Євген Тимченко. – 2-е видання. – Товариство "Час" у ...


3

Strictly speaking, this is not an academic research, however, I'd like to mention Український правопис as an option. Among others, there are some sections, which describe the noun cases and declensions and provide examples of all possible alternations.Mine is ISBN 5-12-004853-6 Інститут Мовознавства (1996) and seems to be too old, but I'm pretty sure there ...


1

Чи звуки [ґ], [д͡з] і [д͡ж] вважаються офіційними звуками в Українській мові? Не дуже розумію, що тут намагали подати дописи, але так, вважаються, ось передмова чинного правопису, де все коротко пояснено: УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ А а, Б б, В в, Г г, Ґ ґ, Д д, Е е, Є є, Ж ж, З з, И и, І і, Ї ї, Й й, К к, Л л, М м, ...


1

In this specific case it should be у блоці - you can lookup in a dictionary like http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ . Generally, I believe if there are alternative endings for noun cases, any of those could be equally used. Unfortunately I cannot provide academic sources for this statement.


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible