Skip to main content
19 votes

"Т" чи "ф" як відповідник "Th" (Θ) при запозиченні з грецької?

Клясичний український правопис - радикальний, але послідовний правопис: у словах грецького походження клясичний правопис радить передавати літеру θ завжди через «т». Наприклад, етер, катедра, міт,...
Palacsinta's user avatar
 • 2,114
18 votes

Чи звуки [ґ], [д͡з] і [д͡ж] вважаються офіційними звуками в Українській мові?

Буква «Ґґ» присутня в сучасній українській абетці, після «Гг». В Windows її можна ввести на розширеній українській розкладці клавіатури або за допомоги Ctrl+Alt+Г, або AltGr(right Alt)+Г. На деяких ...
Ukurainajin's user avatar
13 votes
Accepted

Чи закінчували інститути ті, хто пише "вул. Інституцька"?

Ну, не звертаючи поки уваги на те, як правильно згідно з сучасними нормами, зазначу, що слово «інститутський» люди майже протягом усього його існування періодично намагалися писали за фонетичним ...
Sasha's user avatar
 • 26.6k
10 votes
Accepted

How to choose between the changing consonants in the root?

The process of replacing к with ц is called palatalization of consonants. This is a typical process in Eastern Slavonic languages, although it has not fully completed in Russian. In the work on ...
Sassa NF's user avatar
 • 1,579
10 votes
Accepted

Is there a full list of Ukrainian words with the letter Ґ ґ?

There are definitely much more words with the letter ґ, but the list depends on its author. I prefer using Borys Hrinchenko's list in this case. There is also a useful list of rules explaining how ...
nnn's user avatar
 • 1,712
9 votes

Does the letter "т" in Russian tend to be "ч" in its Ukrainian parallel?

First off, a small correction: it has nothing to do with the orthography (I have retagged the question); the sounds alternate, and the written letters only follow the pronunciation. The Consonant ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
7 votes

"Т" чи "ф" як відповідник "Th" (Θ) при запозиченні з грецької?

Ознайомтеся зі збіркою думок Борис Грінченко • Словарь української мови «Въ виду того, что звукъ ф у большинства украинскаго народа выговаривается какъ хв (передъ гласной, кромѣ у) или х (передъ ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
7 votes

How to choose between the changing consonants in the root?

There are several rules for changes of the consonanats. The main changes happen in these consonants: г -> з, к -> ц, х-> с that occur in Locative and Dative cases, mostly at the end of the ...
IreneSunset's user avatar
6 votes

Чи звуки [ґ], [д͡з] і [д͡ж] вважаються офіційними звуками в Українській мові?

Перепрошую, неуважно прочитав запитання, відповідь була лише на частину. Доповнюю… Так, звісно, звуки [ґ], [д͡з] і [д͡ж] є в українській вимові, і офіційно визнаються українською фонетикою³. Літера ...
Sasha's user avatar
 • 26.6k
6 votes

Чи звуки [ґ], [д͡з] і [д͡ж] вважаються офіційними звуками в Українській мові?

Ці звуки завжди були в українській мові, букву Ґ можна побачити ще в «Граматиці слов’янській» Мелетія Смотрицького, виданій в 1619 році, вона там прямо на титульному аркуші є, ориґінальна назва книги ­...
Yellow Sky's user avatar
 • 5,782
5 votes
Accepted

Баластний, контрастний, шістнадцять, але чесний, радісний. Чому?

Питання, як мовиться, хрестоматійне. § 19.1 Спрощення груп приголосних У групі приголосних -С(Т)Н- випадає т: ти́ждень — ти́жня — тижне́вий; ко́ристь — кори́сний Винятки: зап’я́стний, кістля́вий, ...
Христина Вороніна's user avatar
5 votes
Accepted

"Т" чи "ф" як відповідник "Th" (Θ) при запозиченні з грецької?

За чинним, а саме 2019 року, правописом вже так: § 123. Буквосполучення th у словах грецького походження Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: антоло́гія, ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
4 votes
Accepted

Does Ukranian have other examples of Old Slavic / Ukranian к / х correspondence (къто > хто)?

The "кт -> хт" dissimilation occurs in many cases: "доктор -> дохтор", "квоктати -> квохтати", "трактир -> трахтир". But mostly the dissimulated versions are local or colloquial. Only in some cases ...
Sasha's user avatar
 • 26.6k
4 votes
Accepted

Як правильно сформувати прикметник від назв Перемишль, Радомишль?

Чинний «Правопис» вимагає писати «перемишльський» (Ви самі це навели в запитання). Але багатьох це не влаштовує, багато хто вважає це вадою чинного «Правопису». Різні прецеденти і думки: Фрагмент з ...
Sasha's user avatar
 • 26.6k
3 votes

Чи закінчували інститути ті, хто пише "вул. Інституцька"?

Коли натрапив на таке (про що піде мова), то згадав це питання і рішив подїлитися, тут буде не лише тс — ц, а й инші цїкавинки. Як правильно Sasha вже розповів, товік і позатовік мали напрям до ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
3 votes

How to choose between the changing consonants in the root?

Strictly speaking, this is not an academic research, however, I'd like to mention Український правопис as an option. Among others, there are some sections, which describe the noun cases and ...
Iryna's user avatar
 • 793
3 votes

Чергування приголосних у топонімах (назви міст тощо)

Коротко. Основе закінчення — ~і, а тому з чергуваннями приголосних. Втім можна писати з ~у і навіть ~ові, що без чергування приголоснних, але це не рекомендовано. Тут чергування приголосних залежні ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
2 votes

Правопис слова «пиз(д)ливий»

Словник нецензурної лексики Лесі Ставицької з вами погоджується і навіть наводить чудове ілюстративне речення: ПИЗДЛИ́ВИЙ, -а, -е, обсц., згруб.-просто-розм., презирл. Який говорить нісенітницю. І от ...
pirx's user avatar
 • 21
1 vote

Чи звуки [ґ], [д͡з] і [д͡ж] вважаються офіційними звуками в Українській мові?

Чи звуки [ґ], [д͡з] і [д͡ж] вважаються офіційними звуками в Українській мові? Не дуже розумію, що тут намагали подати дописи, але так, вважаються, ось передмова чинного правопису, де все коротко ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
1 vote

How to choose between the changing consonants in the root?

In this specific case it should be у блоці - you can lookup in a dictionary like http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ . Generally, I believe if there are alternative endings for noun cases, any of those ...
DixonD's user avatar
 • 259

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible