11

As a matter of fact, there is a difference. Verbs starting with a prefix "попо-" are called iterative verbs (denoting repeated action). It's notable that perfective iterative verbs (попоходити, попоносити, попобити, попоплакати, попостогнати тощо) are distinctive for the Ukrainian language. Так, ітеративні дієслова доконаного виду (попоходити, ...


11

Аргументуємо словниками, наприклад СУМ-11. Зачекати Чекаючи, діждатися кого-, чого-небудь. Не поспішати робити що-небудь. Почекати Чекати якийсь час. Уживається як застереження або нахваляння, погроза. Якщо порівняти поняття, то здається, що зачекати вказує на важливість результату чи якогось моменту, натомість почекай на ...


10

Як на мене, (що/як)най- і просто най- — це кардинально різні речі. Згідно з моїм інтуїтивним відчуттям: «Най…» — це просто найвищий ступінь порівняння. Швидко — швидший — найшвидший, низько — нижче — найнижчий і т.д. Показує найвищий рівень в межах якоїсь групи (ну, або у всесвіті). Таке є і в російській/англійській мові. «Якнай…» я сприймаю як скорочення ...


5

Згідно з "Як ми говоримо", що- і як- додаються для підсилення на кшталт найнай- Утім, зазвичай (суб'єктивно) вони вживаються, коли треба зробити все можливе, як можна бачити в одному з наведених там прикладів: Данилові довелося лише думати про якнайскорішу реалізацію свого плану Рідше (суб'єктивно) для підсилення, як в іншому наведеному там прикладі: ...


4

Цікаве запитання. Справді, як дізнатися, що таке зу-: форма префікса з- із додатковою голосною для милозвучності чи стик префікса з- із префіксом у- (в-)? Мені особисто здається, що зі- і зо- — то найчастіше голосна для милозвучності, а зу — найчастіше комбінація з- + у- (в-), адже маємо (іноді застарілі) слова упи́н (впин), ухвалити, устрі́ти (встрі́ти). «...


4

Значення слів 1. Одягати: у що і без додатка. Покривати одягом кого-небудь. // у що, перен. Надавати чому-небудь певної форми, втілювати в якісь образи і т. ін. // Добирати для кого-небудь відповідний до певної нагоди одяг; відповідно наряджати кого-небудь. // Покривати себе чим-небудь з одягу. Почав [Дмитро] одягати кожушок (Стельмах, II, 1962, 383); ...


3

Занадто неточний запит: змушує використовувати майже усі догадки чи уникати розвитку відповіді. Приросток по, з урахуванням розділки Дієслово Префікси зі значенням повторюваності дії — по-: постукувати, потрушувати. Словозмінні префікси для утворення форми доконаного виду — по-: шити → пошити. Прислівник Прислівникові [продуктивні] префікси для ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible