New answers tagged

1 vote

Йотування в словах іншомовного походження

Підхід до цього змінювався в різні часи… Відразу зазначу, йотувати «о» не пропонували ніколи (тобто національність, а не, наприклад, наційональність). Але от щодо «а», «е», «у»… Харківський правопис (...
user avatar
  • 25.4k

Top 50 recent answers are included