The Stack Overflow podcast is back! Listen to an interview with our new CEO.

New answers tagged

0

Українська граматика 2019 § 33. -Н-(ИЙ), -Н-(ІЙ) -ИЧН-(ИЙ), -ІЧН-(ИЙ) (-ЇЧН-(ИЙ) Після букв д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р у прикметниках, утворених від основ іншомовного походження, пишемо похідний суфікс -ичн-(ий): істори́чний, класи́чний, математи́чний, ортопеди́чний; після решти приголосних — -ічн- (ий): академі́чний, анархі́чний, ...


2

Нічого схожого раніше не коштував. Зазвичай тут кому не ставлять. Хоча варіант із комою теж може бути правильним, якщо кома поставлена навмисне, для паузи / розділення частин. (Відчуйте різницю між: «Нічого схожого раніше не коштував» — тобто одна висловлена думка: «[Я] нічого схожого [на це] раніше не куштував». «Нічого схожого. Раніше не куштував» — ...


2

Згідно з настанов НБУ оприлюдненими після прийняття знаку гривні ₴ у 2004 році символ гривні може писатися як перед (₴500), так і після (500 ₴) номіналу. Не заважаючи на заяву НБУ у 2004 році, станом на 2019 рік написання символів валют в українській мові останні настанови ДСТУ у сфері видавничої справи та найновіші правила правопису 2019 року не ...


Top 50 recent answers are included