New answers tagged

3

«Етимологічний словник української мови» в 7 томах, том 1, с. 370 каже: виде́лка, [віде́лка Я, виде́лиц МСБГ, виде́лци МСБГ];— р. [виде́лка], бр. відэ́лец, відэ́лка; — запозичення з польської мови; п. widelec, widelca «виделка» походить від widly «вила», спорідненого з укр. ви́ла; k виникло на місці п. c внаслідок зближення з укр. ви́лка.— ЭСБМ II 130.— ...


2

Українська граматика 2019 року УЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА (Ь) § 26. Коли пишемо Ь. Буквою ь позначаємо на письмі м’якість приголосних звуків. Ь пишемо: 2) у родовому відмінку множини іменників жіночого роду м’якої групи першої відміни на -я: гри́вень, друка́рень, їда́лень, пісе́нь, ста́єнь; крамни́ць, ма́триць, робітни́ць та середнього ...


4

На основі дубля пропоную використати "Покласти в кошик" або "Додати в кошик", бо мова йде про перенесення чогось всередину об'єкту.


Top 50 recent answers are included