Skip to main content

Для запитань про правопис основи слова; закінчень відмінюваних слів; слів іншомовного походження; власних назв. Також для запитань про правила пунктуації.

Український правопис — система загальноприйнятих правил української мови, які визначають способи передавання мовлення на письмі.

Структура чинного правопису:

I. Правопис основи слова

Літерні позначення звуків (§ 1–20); Правопис префіксів (§ 21); Правопис суфіксів (§ 22–24); Правопис складних слів (§ 25–33); Вживання великої літери (букви) (§ 34–40); Правила переносу (§ 41–42); Знак наголосу (§ 43).

II. Правопис закінчень відмінюваних слів

Іменник (§ 44–66); Прикметник (§ 67–69); Числівник (§ 70–72); Займенник (§ 73–79); Дієслово (§ 80–85).

III. Правопис слів іншомовного походження

Приголосні (§ 86–89); Передача звука j та голосних (§ 90–91); Групи приголосних з голосними (§ 92–99); Відмінювання слів іншомовного походження (§ 100).

IV. Правопис власних назв (прізвищ)

Українські прізвища, відмінювання імен і прізвищ (§ 101–105); Складні і складені особові імена та прізвища й похідні від них прикметники (§ 106–107); Географічні назви (§ 108–114).

V. Найголовніші правила пунктуації (§ 115–125)