Skip to main content
11 votes

Написання з великої літери займенника "Ви" (також у відповідних відмінках)

Чинний Український правопис 2019 року унормовує написання Ви з великої букви в певних випадках: § 60. Велика буква в особливому стилістичному вживанні З великої букви пишемо займенники Ви, Ваш як ...
kaamos's user avatar
  • 1,733
7 votes
Accepted

Plural for "будь ласка"

If I get the question right, you need two types of addressing people. One is for one person you need something from, another is for multiple people or for ones you address with respectful 'you'. If ...
P. Vowk's user avatar
  • 11.7k
7 votes

Написання з великої літери займенника "Ви" (також у відповідних відмінках)

З великої літери пишемо: 4) пошанні звертальні й прощальні форми в офіційному та приватному листуванні: Пане, Добродію, Друже та ін.; Пане Президенте, Пане Голово, Ваша Королевська Величність, ...
sashaeve's user avatar
  • 7,496
7 votes

What is the current use of Plural vs. Singular second person when addressing to parents?

My mother always said Ви as a plural to her parents, grandparents, aunts and uncles. My father always used ти as a singular to his parents, grandparents, aunts and uncles. I am not that young ...
user1264176's user avatar
6 votes

Написання з великої літери займенника "Ви" (також у відповідних відмінках)

В той же час Український правопис, схвалений НАН (як редакція 2015 року, так і 2012 року) не зазначає такого випадку вживання великої літери. Не зазначає і, як на мене, досить слушно. Якщо такого ...
Palacsinta's user avatar
  • 2,114
3 votes

Plural for "будь ласка"

It's not a one word; it's two words. So grammatical category of number (singular/plural) barely relates to будь ласка. IIUC, будь ласка derives from як буде твоя ласка “if there will be your favor”. ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
3 votes
Accepted

Узгодження прикметників з пошанною множиною

У діловому мовлені пошанну множину Ви бажано узгоджувати з прикметником у множині. Ви зорієнтовані в цьому питанні. У невимушеному спілкуванні – в однині. Світлано, ви неперевершена! Більш ...
Mariia Matskevych's user avatar
2 votes

„Батько“ з дїєсловом множини чи як множина

Це звичайна повага, в даному випадку до батьків. Але також існує в багатьох різних формах як ввічливість. "Підскажіть, котра година?", - звернення до однієї людини, але дієслово вжите у формі множини. ...
Юрій Гладьо's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible