9

Чинний Український правопис 2019 року унормовує написання Ви з великої букви в певних випадках: § 60. Велика буква в особливому стилістичному вживанні З великої букви пишемо займенники Ви, Ваш як форму ввічливості у звертанні до однієї конкретної особи в листах, офіційних документах тощо: Повідомляємо Вам…, Вітаємо Вас…, у відповідь на Ваш запит… До речі, ...


7

З великої літери пишемо: 4) пошанні звертальні й прощальні форми в офіційному та приватному листуванні: Пане, Добродію, Друже та ін.; Пане Президенте, Пане Голово, Ваша Королевська Величність, Ваша Святість та ін.; Ваш, Твій та ін." (Жайворонок В.В. Велика чи мала літера: Словник-довідник. - К.: Наук. думка, 2004. - С. 184-185). Хоча звертання до ...


7

My mother always said Ви as a plural to her parents, grandparents, aunts and uncles. My father always used ти as a singular to his parents, grandparents, aunts and uncles. I am not that young anymore and I use singular form for my parents and grandparents but plural for aunts and uncles. Generation of my parents, according to my observation, used Ви in 70-...


6

В той же час Український правопис, схвалений НАН (як редакція 2015 року, так і 2012 року) не зазначає такого випадку вживання великої літери. Не зазначає і, як на мене, досить слушно. Якщо такого правила немає у чинному правописі, отже його недотримання не може бути помилкою, отже це вже справа не мовознавства, а етикету, чи то пак традиції. Часто так звана ...


6

If I get the question right, you need two types of addressing people. One is for one person you need something from, another is for multiple people or for ones you address with respectful 'you'. If you want to address one person, whom you usually address with singular 'you' (ти): Будь ласка, допоможи мені. Also: Будь твоя ('your' singular) ласка, ...


3

It's not a one word; it's two words. So grammatical category of number (singular/plural) barely relates to будь ласка. IIUC, будь ласка derives from як буде твоя ласка “if there will be your favor”. Ласка here is a noun (“favor”). Будь here is an imperative-mood verb “to be” (in Ukrainian, imperative mood is sometimes used as conditional mood, e.g: “…Май я…...


3

У діловому мовлені пошанну множину Ви бажано узгоджувати з прикметником у множині. Ви зорієнтовані в цьому питанні. У невимушеному спілкуванні – в однині. Світлано, ви неперевершена! Більш детально можна ознайомитися у "Експрес-урок української" з Олександром Авраменко.


1

Це звичайна повага, в даному випадку до батьків. Але також існує в багатьох різних формах як ввічливість. "Підскажіть, котра година?", - звернення до однієї людини, але дієслово вжите у формі множини. "Чи не підказали б Ви, котра година?", - зміст подібний, але тепер у формі множини займенник. Звертання до батьків "на Ви" колись було вельми поширеним, зараз ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible