4 votes
Accepted

Коротка відповідь на питання "О котрій годині це було?"

Знайшов "Уроки державної мови" від редактору журналу "Хрещатик" Б П. Рогози. Він пояснює ситуацію з майбутнім часом. Коли потрібно сказати не про точно визначений час, а лиш приблизно назвати ...
finesoul's user avatar
  • 2,082
2 votes

Як правильно говорити про час у випадках наприклад «12:43»?

Так, «о дванадцятій сорок три» сказати можна. Якщо точність не настільки важлива, можна й інакше відповісти: «(подія починається) за чверть до першої». Див. пов’язане обговорення тут.
Danylo Mysak's user avatar
1 vote

Як правильно говорити про час у випадках наприклад «12:43»?

Щоб вказати час, використовуємо порядковий числівник жіночого роду + слово “година” в жіночому роді: 14.00 – зараз друга година; 13.00 – зараз перша година. Щоб сказати, о котрій годині відбудеться ...
Vlad26t's user avatar
  • 113

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible