New answers tagged

1

Є спонукальне "давай-но", навіть у правописі згадується: § 33.Частки ... 3. Через дефіс пишуться: а) Частки бо, но, от, то, таки, коли вони виділяють значення окремого слова: іди́-бо; дава́й-но; ті́льки-но; так-о́т, як-о́т; отаки́й-то, сті́льки-то, ти́м-то, я́кось-то; важки́й-таки, все́-таки, діста́в-таки, та́к-таки. Приклад використання - вірш ...


0

Якихось відчутних проблем з наказовим способом дієслова московська мова не має, просто форма першої особа мн. імперативу там ідентична з формою індикативу (як і в низці інших мов). Дієслівна форма давай(те) в обговорюваній функції віддавна (принаймні від 19-го ст.) присутня в українському мовленні. Що її потрібно звідти усувати - це ще слід довести. Те, що ...


2

Вплив "ОГО!" - wow effect 1. Англійський варіант Effect The effect of one thing on another is the change that the first thing causes in the second thing. WOW You can say 'wow' when you are very impressed, surprised, or pleased. 2. Український варіант ВПЛИВ Дія, яку певна особа чи предмет або явище виявляє стосовно іншої особи чи ...


0

Виходячи з пояснення наведеного в запитанні вважаю найкращим варіантом команднорядкова оболонка. Також доречним може бути варіант, який був у відповіді AndriyIvanchenko до редагування - текстова оболонка.


3

У «ГРАК» я, загалом, бачу: і «одна справа <…>, а інша <…>»: Одна справа — взяти готове, а друга — їхати за цим самому, їхати в далекий степ, де можна зіткнутися з якимсь татарським загоном і попасти в сирівці, — це не проста справа. // Андрій Чайковський, «На уходах», 1921. і «одна річ <…>, а інша <…>»: Я знаю, що воно природно, конечно, —...


3

Тут можна використати складну форму майбутнього часу: Я муситиму схрестити з вами шпаги


0

Інтерпретатор командного рядка Command Prompt - програма для інтерпретації командного рядка, доступна в більшості операційних систем Windows. Він використовується для виконання введених команд. Більшість із цих команд автоматизують завдання за допомогою скриптів та пакетних файлів, виконують розширені адміністративні функції та усувають неполадки чи ...


2

← Зерна — Полова → Маємо три варіанти: site, сайт, ділянка. Одразу доведеться розрізнити пару речей: Слова site в українській мові бути не може. Українська мова кирилічна. Станом на сьогодні жодне зі значень слова ділянка не пасує на означення "сукупності взаємопов'язаних посиланнями та змістом веб-сторінок, опублікованих та підтримуваних певною особою, ...


1

A command line interface (or CLI) is a text-based interface used for entering commands. Сполучення (сполука, сполучник) за допомогою наказового рядка - це текстове сполучення, що використовується для введення наказів. a shell is a software program that interprets commands from the user so that the operating system can understand them and perform the ...


0

Читаємо англійський словник When you draw, or when you draw something, you use a pencil or pen to produce a picture, pattern, or diagram. Коли ви draw чи коли ви draw щось, то ви використовуєте олівець чи ручку, щоб виробити картину, закономірність чи діаграму. A drawing is a picture made with a pencil or pen. drawing - це картина створена за ...


2

Спочатку розберемося з тим, що треба перекласти. Self- is used to form words which indicate that you do something to yourself or by yourself. loathe - If you loathe something or someone, you dislike them very much. Loathing - is a feeling of great dislike and disgust. If someone feels self-loathing, they feel great dislike and disgust ...


0

Якщо звернутись до мови оригіналу, то це буде щось на кшталт render mathematical captcha або ж renering of mathematical capthca. Можна звернутись до e2u де маємо rendering = відтворення (зображення), візуалізація, формування зображення, рендеринг Отже, відтворення капчі візуалізація капчі формування зображення капчі рендеринг капчі


4

Another possible idiomatic expression: бути при останньому подиху (literally: to be on the last breath).


5

На останню прясти. Прясти на тонку (на тонке). Бути тяжко хворим; бути при смерті. Не забув Клим про хвору Соломію. Вже ні за що не береться, на тонке пряде (М. Рудь). Ставати непридатним для використання. — У тебе вже кофта на тонку пряде, а у Василя сорочка розлізлася (З журналу). Вали́тися (па́дати) від ві́тру. Бути знесиленим, ...


8

Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів — 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) to be on one’s last legs auf dem letzten Loch pfeifen, nicht mehr lange mitmachen бути смертельно втомленим, вмирати, дихати на ладан (6) На ла́дан (рідко на ...


6

Дихати на ладан (lit. to breathe on a Frankincense) or дбати про ладан та домовину (to care of Frankincense and a coffin). Ладан or Frankincense is an aromatic incense used in Orthodox Christian churches to anoint a dead man during a memorial service. Hence, saying that something is "{already} breathing on a Frankincense" means it is already half way ...


Top 50 recent answers are included