New answers tagged

0

Словники Soft - not hard or firm: soft ground a soft pillow/mattress soft cheese I like chocolates with soft centres. Soft tissue, such as flesh, allows X-rays through. Hard - not easy to bend, cut, or break: a hard surface There was a heavy frost last night and the ground is still hard. Heating the clay makes it hard. ...


0

Словники Callback a request for someone to return to a place, especially for a job interview. a phone call a person makes to someone who has called them earlier. a request by a manufacturer for a product to be returned because something is wrong with it. a request by a company for an employee who has lost their job with the company to return ...


1

Суто моя думка… По-моєму, це можливий варіант — функція відклику. Можливо, створити якийсь прикметник, наприклад, відкликальна/відклична функція. Також можна функція відгуку чи якийсь прикметник від слова відгук. Адже callback є частковим випадков feedback'у: feedback — це коли, у відповідь на щось, щось відбувається; callback — це коли у відповідь на call ...


-3

Чомусь люди, які особливо цікавляться українською, віддають перевагу теоретичним припущенням перед узусом, ніби українська це штучна мова. Звісно, кожна стандартна національна мова зазнає регулювання, але ж не так, шоб заперечувати узус...


-1

merge code - стулити код Стуляти - наближаючи впритул одне до одного, щільно з'єднувати (предмети або краї предметів)


1

Злиття коду У значенні порівняння і об'єднання, коли фінальний варіант матиме всі ознаки кожного з окремих об'єктів злиття. Адже не можна виконати merge файлів, версій або гілок, якщо однакові параметри матимуть різні значення, в такому випадку виникатиме конфлікт і злиття неможливе.


Top 50 recent answers are included