As of May 31, 2023, we have updated our Code of Conduct.

New answers tagged

0 votes

Як правильно передавати українською мовою російські імена?

Не єсть відповідью, а розлогим коментарем. Як за чинним правописом — вже надана відповідь. Чеська дозволяїть транслітеровати і траскрібовати. Лише декотрі назви не підпадають під це, де радше єсть ...
Bocchi's user avatar
  • 14.9k
1 vote

Як правильно передавати українською мовою російські імена?

Переклад російських імен на українську § 144. Слов’янські прізвища та імена Основні правила правопису прізвищ та імен інших слов’янських народів такі: Білоруські та російські імена за традицією не ...
Skill's user avatar
  • 1,042

Top 50 recent answers are included