2

Добрий день. Можна спробувати слово вада. "Його вадою була відсутність досвіду". На думку спадаює ще кілька слів: прогалина упущення


1

У такому випадку можна сказати «мінусом його кандидатури є те, що...» або «мінусом його як кандидата є те, що...».


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible