New answers tagged

-4

Яйця несуть кури. Яєчка висять між ногами, яєчко, яєчки -це статеві залози самців. Тому правильно яєшня


Top 50 recent answers are included