New answers tagged

2 votes

Правопис слова «пиз(д)ливий»

Словник нецензурної лексики Лесі Ставицької з вами погоджується і навіть наводить чудове ілюстративне речення: ПИЗДЛИ́ВИЙ, -а, -е, обсц., згруб.-просто-розм., презирл. Який говорить нісенітницю. І от ...
pirx's user avatar
  • 21

Top 50 recent answers are included