2

Дїєслово відповісти належе до окремої дїєвідміни, як виняткову. Правопис 2019 року виокремює такі: да́ти, ї́сти, відпові́сти́, розпові́сти́ i бути. І подає такі відмінки. Особа Однина Множина 1 відпові́м відповімо́ 2 відповіси́ відповісте́ 3 відпові́сть даду́ть ві́дповідь Як бачимо, третя особа множини майбутнього часу відсутня, як і наш наказовий, ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible