Skip to main content

Для запитань про вживання наголосу у словах чи словосполученнях // For questions about linguistic stress in a word or a phrase

Наголос — це одиниця мовлення, яка виражається у підкресленому звучанні одного із складів слова або одного слова у словосполученні


Stress is a linguistic unit of relative emphasis given to a certain syllable in a word or a certain word in a phrase