Skip to main content

New answers tagged

-1 votes

Задовольняє чи задовільняє, як правильно?

Задовольня́є і Задові́льнює Дієслова утворені від окремих основ мають різний правопис: Задовольня́є — від іменника задово́лення, задові́льнює — від прислівника задові́льно. Задово́лення — позитивно ...
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,374
1 vote

Чому є слово «край», яке, якщо додати суфікс «-ина» утворює слово «країна», у якому «и» вимовляється як «і»?

Було би непогано зазначити джерела, котрі твердять про вимову ї як йі в цьому випадку. Декотрі особи зазначають, що в цьому випадку, де є протиславлення між ґрупами твердою і іншими, і і ї ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar

Top 50 recent answers are included