Skip to main content
15 votes
Accepted

Коли вживати давноминулий час?

Об'єктивно Згідно з "Як ми говоримо" одне з вживань давноминулого часу цілковито відповідає Past Perfect в англійській: тобто одна дія перед іншою. Також використовується, коли дію перервано ...
Kyrylo Yatsenko's user avatar
12 votes
Accepted

Порядок слів у дієсловах давноминулого часу. ("Була ходила" чи "ходила була"?)

В правописі написано тільки оце: "Давноминулий час дієслова складається з форм минулого часу цього дієслова та відповідних форм минулого часу допоміжного дієслова бути: ходив був, ходила була, ...
P. Vowk's user avatar
  • 11.7k
7 votes
Accepted

Do some verbs not have different forms for past perfect and imperfect?

The first point is that verb ‘знати’ does have forms with prefixes: ‘ви-’, ‘у/в-’, ‘за-’ etc. So does almost any verb. Prefixes may change the lexical meaning of verbs and you should refer to a ...
Ukurainajin's user avatar
3 votes

Do some verbs not have different forms for past perfect and imperfect?

I just want to share some sense of Ukrainian verb aspects with you According to wikipedia few ukrainian verbs do not have explicit aspect properties: розслідувати, мовити, веліти, женити, абсорбувати,...
chizh's user avatar
  • 3,669
1 vote

Давноминулий час у говорах

Не думаю, щоб тут була якась різниця між діалектною і літературною нормою. Справа в тому, що як перфект, так і плюсквамперфект утворювалися за однією схемою: особова форма дієслова БУТИ (в ...
Kumade's user avatar
  • 229

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible