13

Functionally, all three are very close and can be used interchangeably. "І" vs. "Й" The rules of vowel harmony apply. They are listed in numerous places, but let me simplify it a bit. (Warning, this would contradict the mainstream). Use й if: At the beginning of a sentence, and the first word begins with a non-palatalized vowel а, о, у, е, и, і: Й ...


11

The choice of і/й is mostely euphonic. Use i: At the beginning of a sentence before a consonant sound: І тоді він сказав ... - "And then he said ..." and after a pause marked with a punctuation sign: і дні, і ночі - "And days, and nights". Between a word that ends in a consonant and a word that begins with a consonant: Степан і Петро. After a word that ends ...


9

Згідно до «Українського правопису 2015» (якщо трактувати його буквально) — ні. На практиці — можливо, й так, хтозна. Правопис § 81 каже так (мій переказ): Якщо в наказовому способі наголос падає на закінчення або виконуються деякі інші умови (не стосується даного питання: префікс ви-, суфікс -ну-, основа закінчується на <довільна приголосна> + <л ...


8

В поданому Вами прикладі хоч є часткою, а саме видільною (чи підсилювально-видільною). Про це, наприклад, каже сайт "Офіційний сайт української мови": Частки, які надають окремому слову чи групі слів певного смислового відтінку (присловесні частки), за значенням є такі: а) підсилювально-видільні — вживаються для підсилення або виділення окремих ...


8

Унормованого переліку правил (законів) і засобів милозвучності української мови знайти не вдалося. Професор Ющук І.П. у Практикумі з правопису і граматики української мови виділяє такі основні закони милозвучності української мови: Українська мова уникає збігу голосних: вона йде (пор. він іде), буду ввечері (пор. був увечері), павук (пор. рос. паук)...


4

Звичайно існує, це наказовий спосіб 2-ї особи однини від дієслова збільшити. Збільши швидкість, Уоше, пожерачі нас наздоганяють! (телесеріал «Світлячок»)


3

На скільки я знаю, обидва постфікси є нормативними. На їх вживання впливає лише милозвучність. Якщо наступне слово розпочинається на приголосний, або взагалі збіг приголосних, слід вживати -ся. Якщо ж на голосний, тоді -сь. Подібну інформацію знайшла на цьому сайті: Постфікс -ся і -сь


1

Скоротилися Не скоротилися Русанівка → Русанівський (не Русанівківський, Русанівкинський чи Русанівковський) Олешки → Олешківський Жмеринка → Жмеринський (не Жмеринківський, Жмеринкинський чи Жмеринковський) Шостка → Шосткинський Каховка → Каховський (не Каховківський, Каховкинський чи Каховковський) Здається мені, що різниця в тому, що в лівих трьох ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible