Skip to main content
13 votes
Accepted

Difference between "i", "й" and "та"

Functionally, all three are very close and can be used interchangeably. "І" vs. "Й" The rules of vowel harmony apply. They are listed in numerous places, but let me simplify it a bit. (Warning, this ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
12 votes

Difference between "i", "й" and "та"

The choice of і/й is mostely euphonic. Use i: At the beginning of a sentence before a consonant sound: І тоді він сказав ... - "And then he said ..." and after a pause marked with a punctuation sign: ...
Yellow Sky's user avatar
  • 5,782
9 votes

Чи існує слово "збільши"?

Згідно до «Українського правопису 2015» (якщо трактувати його буквально) — ні. На практиці — можливо, й так, хтозна. Правопис § 81 каже так (мій переказ): Якщо в наказовому способі наголос падає ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
8 votes

Різниця між «хоч» і «хоча»

В поданому Вами прикладі хоч є часткою, а саме видільною (чи підсилювально-видільною). Про це, наприклад, каже сайт "Офіційний сайт української мови": Частки, які надають окремому слову чи групі ...
обставинниковийТранспозитор's user avatar
8 votes
Accepted

Милозвучність української мови. Закони й засоби

Унормованого переліку правил (законів) і засобів милозвучності української мови знайти не вдалося. Професор Ющук І.П. у Практикумі з правопису і граматики української мови виділяє такі основні ...
Oksana Gubrenko's user avatar
4 votes

Чи існує слово "збільши"?

Звичайно існує, це наказовий спосіб 2-ї особи однини від дієслова збільшити. Збільши швидкість, Уоше, пожерачі нас наздоганяють! (телесеріал «Світлячок»)
Yellow Sky's user avatar
  • 5,782
3 votes

Правильне вживати/писати слово "здавалося" чи "здавалось?

На скільки я знаю, обидва постфікси є нормативними. На їх вживання впливає лише милозвучність. Якщо наступне слово розпочинається на приголосний, або взагалі збіг приголосних, слід вживати -ся. Якщо ж ...
Oksanka S.'s user avatar
  • 7,876
1 vote
Accepted

Чому піски олешківські, а не олешські?

Скоротилися Не скоротилися Русанівка → Русанівський (не Русанівківський, Русанівкинський чи Русанівковський) Олешки → Олешківський Жмеринка → Жмеринський (не Жмеринківський, Жмеринкинський чи ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
1 vote

Difference between "i", "й" and "та"

Ось тут ті самі правила милозвучності вживання і, й, та. Вони викладені простіше й українською мовою. Мене вже з тиждень дістає питання - коли який сполучник треба писати. Мабуть також варто ...
finesoul's user avatar
  • 2,082

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible