8

Більшість мовознавців, зокрема Олена Курило, Борис Антоненко-Давидович, Юрій Шевельов, Олександр Пономарів, Святослав Караванський, радили й радять уникати активних дієприкметників на -ачий, -учий, оскільки вони є невластивими українській мові. Варіанти на різні випадки передачі змісту вислову пропонуються тут. На блодзі Філологічні викрутаси наведено кілька ...


7

Поґуґлимо саме цей вираз українською мовою. Видає 60 100 результатів. До того ж, знаходимо статтю Тараса Прохаська саме з такою назвою, а Прохаська складно запідозрити у неосвіченості або бажанні користуватися калькованими виразами. До того ж, у статті, на яку ви посилаєтесь, автор, думаю, не має на увазі, що "не на часі" - скалькований вираз: Може, ...


5

Online Corrector рекомендує використовувати слово "невідчужуваний", бо "відчужувати" - юридичний термін. СУМ-20: ВІДЧУ́ЖУВАТИ, ую, уєш, недок., ВІДЧУ́ЖИТИ, жу, жиш, док. що, юр. Спираючись на певний закон, відбирати в кого-небудь майно на користь держави, організації чи окремої особи. Кожний громадянин .. має право .. набувати і ...


4

Стаття СУМ на іменник ЧАС пропонує і на часі, й не на часі: На часі: а) саме в пору, у необхідний момент; вчасно. Я відчував, що позбавляюсь сил. Вага одежі й Жабі тягли мене наспід, під лід. І допомога Михайлова якраз була на часі (Олесь Досвітній, Вибр., 1959, 183); — Не знаю, що й сказати... — мовила Тетяна, поглядаючи на матір. — Трохи ...


4

За сучасним правописом («Правопис», 2015, § 90.6) має бути через «-у-»: У словах, запозичених із французької мови, після шиплячих ж, ш пишеться відповідно до французького u українське у, а не ю: брошу́ра, журі́, парашу́т; також у словах парфу́ми, парфуме́рія. Найімовірніше, написання «парфю́мер», «-ія», «-ний» зі «Словника української мови» в 11 томах ...


3

Багатоходівка, багатоходівочка «Словники України on-line» від УМІФ містять слово багатоході́вка. Знаходить декілька траплянь цього слова й корпус «ГРАК»: Це своєрідне колективного авторства фентезі з розбудованими й вишуканими багатоходівками, непролазними хащами макро- і мікрорівневих стосунків між угрупованнями, «командами» та окремими «лідерами», не ...


3

Справді, багато джерел (Онлайн Корректор, сайт Мовник, словник Волощака, словник-антисуржик) вказують на те, що потрібно казати "тішити око" (або ж веселити/розвеселити - джерело). Однак, зверну увагу на Онлайн Корректор, там не пише "помилка", а "не рекомендовано", тобто якщо ми скажемо "радувати око", то це не буде абсолютною помилкою. Хоч це і є калька ...


3

Також може підійти за значенням слово "чуттєвий": Здійснюваний за допомогою органів чуття. Розуміння зароджується вже в чуттєвому сприйманні людиною навколишньої дійсності (Радянська психологічна наука.., 1958, 142); Чуттєве сприймання музики найтісніше зв'язане з її осмисленням (Мистецтво, 2, 1968, 23); // рідко. Те саме, що чутливий 1. [Платон:]...


3

Не думаю, що "атмосферний" може бути калькою з російської, оскільки це прикметник, утворений від іменника, що пішов з грецької мови. Але у разі, якщо ви хочете використати слово синонімічне, то, мабуть, душевний підходить під ваш опис: // Який викликає приємні почуття, приємно вражає. [Ярина:] Ох, як я люблю душевні пісні (Олександр Корнійчук, II, 1955, ...


3

Насправді в українській мові є слово горящий. Його наводить Російсько-український академічний словник А.Кримського як відповідник російському горящий: Горе́ть – горі́ти, (реже) горі́тися, пали́тися. [Без пі́дпа́лу й дро́ва не горя́ть. От як зо́лото гори́ть! Ра́на гори́ть. До горі́лки душа́ гори́ть]. • Горя́щий – горя́щий [Перед хресто́м лампа́дочка ...


3

Покупать в рассрочку — купляти на виплат. Рассрочка — розклад(ання) виплат, розклад(ання) на рати/на терміни, розтермінування. Все та більше звідси. Розстрочка — це не калька (буквально перекладене), а прямий росіянізм. Калькою радше є "розтермінування" ("роз" + "термін" замість рос. "срок").


2

Ось перші трапляння кожного слова, що я знайшов (у «Генеральному регіонально анотованому корпусі української мови» і Google Книгах): Поробка — 1957: Карпо ще майстрував різні дрібні поробки для базару: люльки, ложки, качалки, макогони, дзиги, фуркала, свищики, сопілки. // Андрій Химко, «У пазурах вампіра. I. Шляхами до прийднів», 1957. Саморобка — 1961 ...


2

Подивимось у дорадянські словники, пошукаємо там слово благополуччя: У словнику Грінченка такого слова немає. У словнику Кримського, Єфремова та ін. такого слова немає. В етимолоґічному словнику радянської доби також не бачимо цього слова. Тому, хоч це слово і є у СУМі, не варто зловживати ним у мовленні, як вам і кажуть у "деяких джерелах", хоча вживати ...


2

Пропоную варіант "просування сайту": В СУМі є слово "просування" та "просовувати": // перен. Сприяти розвиткові, поступальному рухові і т. ін. Крім того, зустрічаємо цей варіант на Вікіпедії - стаття "Просування сайту", а також "Просування (маркетинг)". А також зверніть увагу на літературні джерела: Ігор Ашманов, Андрій Іванов. Оптимізація і ...


2

Лексема "порок" НЕ є калькою з російської мови. Для підтвердження наведу статтю з Етимологічного словника, том 4, ст. 524: порок - вада, хиба. А порочний - той, який має пороки; розпусний; хибний. Це слово було ще в давньоруській мові (себто українській): "др. порокъ - недолік, вада; нарі­кання, докір". А також зафіксоване в болгарській, ...


1

У Словнику синонімів знаходимо ці слова як синоніми: РА́ДУВАТИ (викликати почуття радості); ТІ́ШИТИ, Однак, у Словнику-антисуржика також знаходимо: РАДУВАТИ ОКО - тішити око. Цікаво, що у словниковій статті радувати знаходимо фразеологізм: РАДУВАТИ, ую, уєш, недок., перех. Викликати почуття радості. ♦ Радувати око (очі) див. око 1. і в ...


1

Крім того, що це слово є в СУМі, ми також можемо знайти його і в ЕСУМі (ст. 524) (також там є слово "порожнем" та навіть "порожньом"), які походять від слова "порожній". Висновок - це слово не калька.


1

Фразеологічний словник української мови В статті ЗІР містить лише приклад кут зору кут зо́ру. Певний погляд на ті чи інші явища, певне розуміння чогось, певна позиція в чомусь. У кращих творах першої збірки В. Симоненка вже є вагома поетична думка, певна позиція, свій кут зору на описуване (З журналу). під куто́м зо́ру яким, чого. Світову філософію ...


1

Почнемо із СУМу, де зазначено, що розум та розсудок (вживається рідше) - це одне і теж і мають значення: Здатність людини мислити, відображати і пізнавати об'єктивну дійсність. А також можуть бути синонімами до слова "мислення". Синонімами є ці слова і згідно до Словника синонімів. Однак, коли ми говоримо про філософію, то варто розрізняти поняття "...


1

СУМ-20 подає словникову статтю щодо лексеми "жарознижувальний" (оскільки про "жарознижуючий" немає. Ймовірно, у зв’язку з тим, що українська мова оминає суфіксів -уч- / -юч- на кшталт нотуючий - нотувальний): ЖАРОЗНИ́ЖУВАЛЬНИЙ, а, е. Який знижує жар (у 3 знач.). Сполуки кремнію виявляють, особливо в гомеопатичних дозах, протизапальну, ...


1

В СУМ-11 є обидва слова ПІДОДІЯЛЬНИК Легкий чохол, який одягають на ковдру або прикріплюють до неї; підковдра. ПІДКОВДРА Те саме, що підодіяльник. У програмі "Експрес-урок української" Олександр Авраменко вказує, що найбільш доцільно використовувати "підковдра", коли ми говоримо про легкий чохол, який одягають на ковдру. На мою думку, в усній ...


1

Так, іноді такий присудок використовують. Проте дієслово-зв'язка "бути" у формі теперішнього часу ("є"), як правило, опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв'язкою вважається складеним іменним із нульовою зв'язкою. Наприклад: Паляниця - хлібові сестриця. Таку інформацію знаходимо у Гіпермаркеті знань. Зв'язка "є" (або ...


1

Як я зрозумів, це вживання слова "існуючий" є досить спірне. Ось, що я прочитав на сайті ar25: Як відомо, дієприкметники – це форма дієслова, яка означає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання який? яка? які? За значенням вони поділяються на активні і пасивні. Найбільш суперечливим є функціонування в українській мові активних ...


1

Доповнє проблематіку відповідї пана @Sasha Для порівняння правопис 1928 § 67 Французьке u та німецьке ü передаємо через ю: Бельвю́, бюро́, бюдже́т, бюст, вестибю́ль, жюрі́, купю́ра, меню́, ноктю́рн, нюа́нс, увертю́ра, Жюль Верн, бю́рґер, Дю́рінґ, Дюссельдорф, Любек, Мюнцер, Шюц і т. ін. Панї запитувачка може помітити тут декілька „складних“ слів. Основна ...


1

СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE надає такі значення обох слів: ДО́КАЗ, у, ч. 1. Незаперечний довід або факт, який підтверджує істинність чого-небудь; підтвердження. Юзі треба було щодня, щогодини доказів приязні від Зоні (Леся Українка); Демонстрація коло воріт – найкращий доказ того, що не всім подобається мій приїзд (Я. Качура); [Томко:] Товариш Микитюк ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible