New answers tagged

3 votes
Accepted

Що таке «иносе»?

Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. ІНО́СЕ «хай так, гаразд, згоден» очевидно, результат злиття прислівника [іно́] «лише, тільки» і займенника ...
  • 13.7k

Top 50 recent answers are included