New answers tagged

3 votes

Що значить слово 'Шум' в однойменній веснянці?

From Proto-Slavic *šumъ, що майже у всіх слов'янських мовах означає шум так само як і в українській, але на балканах, а саме у сербо-хорватській і в більшості на теренах Хорватії шум має значення ліс *...
user avatar

Top 50 recent answers are included