New answers tagged

0

Можливо це має якийся стосунок до справию "have rineryt onland to march into the field princes" https://www.google.com.ua/search?tbm=bks&hl=ru&q=rineryt


0

"Безоплатний" утворене від словосполуки "без оплати". Тому нічого поганого в ньому нема.


0

Вважаю, що це евфемізм. Застосується, коли людина бажає грубо запитати або вигукнути ненормативну фразу "На х*я?!!"


Top 50 recent answers are included