New answers tagged

1

Чисто суб'єктивно я згоден з Yola — навіщо змішувати в одному прикметнику економічний значення «такий, що стосується економіки» і «такий, що стосується економії», хай економний буде «той, що стосується економії», а економічний — «той, що стосується економіки». Але якщо глянути об'єктивніше, то серйозні словники дають слову економічний і значення «(який дає ...


1

Ні, це неприйнятно. Економічний - це той, що стосується економіки - дисципліни про господарство, а саме — виробництво, розподіл і споживання товарів та послуг. Зрозуміло, що економіка намагається економно/ощадливо використовувати ресурси. З Вікіпедії: Суфікси -ичн-, -ічн- (-їчн-), -арн- (-ярн-) продуктивні в прикметниках, похідних від іменників ...


Top 50 recent answers are included