The Stack Overflow podcast is back! Listen to an interview with our new CEO.
2

Московсько-український словник. 1918. Дубровський. Крушеніе - крушнява, загин, руйнацтво. Етимологічний словник української мови. 2006. Том 5. Трощити - див. троск. Троск - ляскання батога. Удар, тріск, шум. Трощити - ламати, розбивати, жадібно їсти. Великий тлумачний словник сучасної української мови. 2005. Бусел. Троща - очерет. Трощення -...


1

Етимологічний словник української мови. Том 4. 2003. Падати - див Пасти. Пасти. Допасти - добратися, схопити. Допастися - з жадністю взяти за щось, накинутися. Українська граматика 2019 § 120. Дієприслівник Дієприслівники минулого часу утворюємо від основи дієслова минулого часу чоловічого роду за допомогою суфікса -ши (після основи на ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible