21

Ця відповідь переважно стосується слів, які містять h. Для слів, які містять g, дивіться інші відповіді. Also sprach Андрухович: Наслідувати росіян погано не тільки тому, що їх узагалі бажано ні в чому не наслідувати, але й тому, що в них насправді все непослідовно і плутано. Так от, чомусь Harry передають як Гарри, а Hagrid - як Хагрид (либонь, ...


19

Клясичний український правопис - радикальний, але послідовний правопис: у словах грецького походження клясичний правопис радить передавати літеру θ завжди через «т». Наприклад, етер, катедра, міт, аритметика, логаритм, дитирамб, ортографія, етіопський, Пітагор, Атени, Картагена, Корінт, Методій, Теодор, Теодосій, Теофан тощо. Неклясичний ...


19

Так, відмінювання прізвищ в українській мові вимагає знання контексту: Шевченко — якої статі? Якщо це чоловік — Шевченка, Шевченку і т.д.; якщо жінка — не відмінюється. Побачивши в тексті просто «з 20 березня посаду старшого менеджера займає О. Шевченко», Ви не знаєте, як сказати/написати: «з О. Шевченком я жодного разу ще не зустрічався» чи «з О. Шевченко ...


18

Згідно із СУМ це сновида: СНОВИ́ДА, и, чол. і жін. Те саме, що лунатик або ж лунатик ЛУНА́ТИК, а, чол. Хворий на лунатизм. До речі, це слово не є беззаперечним русизмом, бо початково походить від латинського lunaticus (божевільний), яке як позначення цієї хвороби є застарілим і було згодом замінене сомнамбулізмом


17

It seems that the NASU Institute of Ukrainian Language (see its official website (in Ukrainian)) would be the entity officially entitled to take care of incorporating new words and terms into the language. They have published a dictionary of neologisms a few years ago.


14

Так, дійсно правильно писати гакер і гостинг. Сторінка кирилізація англійської мови надає такі правила: Літера g транслітерується або як ґ, або як дж. Літера h транслітерується через г. Ви правильно помітили, що державна служба інтелектуальної власності України каже наступне: х використовується при запозиченні з російської мови. Якщо ваша мета - ...


13

Фрілансер — це українське написання англійського слова freelancer. Згідно з офіційними рекомендаціями, для транслітерування англійских слів треба подивитись на транскрипційни знаки, та транслітерувати кожен знак відповідними українськими літерами. Англійська табличка: № п/п Транскрипційні знаки Українські літери англійської мови ... 14 ...


12

Я не бачу причин, за якими «все включено» може бути не нормативним. Може він неоптимальний, але у СУМ-20: ВКЛЮ́ЧЕНИЙ. Дієпр. пас. до включи́ти. ВКЛЮЧА́ТИ, ВКЛЮЧИ́ТИ. 2. Уводити до складу, приєднувати до кого-, чого-небудь. Отже все включено [до комплекту/переліку передоплачених послуг] — все введено/приєднано до комплекту/переліку передоплачених ...


12

На мою думку користувача термінології тут має вирішувати фонетика - якщо запозичений термін "вписується" в усталену фонетику мови то можна залишити як є, якщо ж він звучить незграбно то краще буде його перекласти. Ну і навпаки


11

Actually at the Mongolian time there were no Ukrainian language - it was Old East Slavic, which later split into different languages including Ukrainian. Also I'm not sure that it is correct to search for Mongolian borrowings, possibly it is more correct to search for Turcisms. According to this article many turkisms were included in Ukrainian during 13-14 ...


11

Головним завданням локалізації іноземних термінів є допомога *мовній людині підсвідомо краще розуміти такі терміни. Чим більше термінів вписуватиметься в мовну матрицю людини зі зрозумілими для неї сенсами, тим швидше людина буде своєю мовою розуміти світ. Іноді немає нормального відповідника іноземному слову. В такому випадку немає сенсу змушувати себе ...


11

На додачу до "сновиди", словник r2u.org.ua додає ще: сновія снохода і цитує вірш Г. Чупринки "Снохода": Все я знаю... Все забула... Я снохода, я сновія, Вся в уяві потонула, Я легенька, наче мрія. Снохода є також у СУМ-11: СНОХО́ДА, и, чол. і жін., рідко. Те саме, що лунатик. * У порівняннях. Сам не стямився [Михайлик], як замугикав стиха та ...


10

"От кутюр" треба писати окремо, бо це не складне слово, а варваризм - вислів французької мови, переданий українськими буквами. Аналогія зі "шезлонгом" недоречна, адже "шезлонг" - засвоєне українською мовою слово, що чудово відмінюється. Ось що пише про написання варваризму "а ля" Катерина Городенська: Як все-таки правильно писати а ля? Подібність до ...


10

Я думаю що зараз найбільший тиск щодо перекладу термінів українською йде від стандартів оформлення документації. Ці стандарти склалися ще за часів СРСР, коли всі терміни повинні були перекладатися (ЕОМ замість комп'ютер, КД-ПЗП замість CD-ROM і т.і.). Колись така ж політика була у великих виробників програмного забезпечення (Майкрософт), які перекладали ...


10

Ориґінал Німецькою це прізвище пишеться так: Einstein Правопис Сучасний правопис української мови 2019 року каже: Німецьке буквосполучення еі відповідно до вимови передаємо українською мовою через ай (яй): Айзена́х, Ва́йнрайх, Віттгеншта́йн, Ва́йзенборн, Ка́йзер, Ма́йнгоф, Нортга́йм, Бляйбтрой, Кляйн, Кляйнерт, Фляйшер. Висновок "Einstein" ...


9

Є кілька країн (у широкому значенні цього слова), які протягом ХХ століття в українській мові принаймні офіційно змінили назву на таку, яка ближча до тамтешньої мови й тамтешнього найменування країни, наприклад: Персія > Іран Киргизія > Киргизстан Башкірія > Башкортостан Татарська республіка > Татарстан Марійська республіка > Марі-Ел Якутія &...


8

Австралійські назви тварин: квол (Dasyurus), білбі (Macrotis), тилацин (Thylacinus), падемелон (Thylogale), намбат (Myrmecobius). Росіяни надають перевагу асоціативним назвам: квол – сумчаста куниця, білбі – кролячий бандикут, тилацин – сумчастий вовк, падемелон – філандер, намбат – сумчастий мурахоїд.


8

Гадаю, краще підійде слово "Лазівка" у переносному значенні. ЛАЗІ́ВКА, и, жін. Те саме, що лаз1 перен. Хитрий, спритний прийом для виходу з певного, звичайно неприємного, скрутного становища. Як варіант, викрутні, але СУМ зазначає, що у значенні хитрощі, воно вживається у множині. Що може бути кращим, ніж невеличкі викрутні, які можуть ...


8

You can find some information here: Словник іншомовних слів. See section За мовами походження. Про словник Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» 20293 статті, котрі охоплюють термінологію з найрізноманітніших сфер. ...


8

А там ніщо нікуди не переходить. Слово лідер походить з англійської мови, від англійського leader, іменника, утвореного за допомогою суфікса імені діяча -er від дієслівного кореня lead «вести», отже, leader означає «вождь; той, хто веде». Лідирувати – це росіянизм, слово-покруч, утворене від того самого англійського кореня lead «вести» за допомогою ...


8

У грецькій мові кінцева «ς» є лише частиною відмінкових закінчень певних відмінків (зокрема закінчення «ος» називного відмінка іменників другої відміни давньогрецької та відповідних іменників у сучасній грецькій). В інших відмінках, в тому числі і кличному, оце «ς», як правило, відпадає. Називний: Архелаос / Αρχέλαος, Александрос / Αλέξανδρος. Кличний: ...


7

Ознайомтеся зі збіркою думок Борис Грінченко • Словарь української мови «Въ виду того, что звукъ ф у большинства украинскаго народа выговаривается какъ хв (передъ гласной, кромѣ у) или х (передъ согласной и передъ y), мы, составляя словарь на букву ф, помѣстили въ него лишь тѣ слова, для которыхъ въ нашихъ матеріалахъ не нашлось дубликата съ хв или х [При ...


7

Новий словник іншомовних слів: близько 40000 сл. і словосполучень / Л. І. Шевченко , О. І. Ніка , О. І. Хом'як , А. А. Дем'янюк; За ред Л. І. Шевченко — К.: АРІЙ, 2008. — 672 с. — ISBN 978-966-498-027-9 має наступну статтю: ОТ-КУТЮ́Р (фр haut coutur, від haut = букв. висота + coutur = шиття) — 1) висока мода; 2) творці високої моди, художники-модельєри, ...


7

Як вже зазначено в коментарі, частина відповіді на ваше запитання знаходиться тут: "Т" чи "ф" як відповідник "Th" (Θ) при запозиченні з грецької? В наступному коментарі бачимо слово תרשיש - яке на івриті читається як "Таршиш". Перехід від звуку "ш" до звуку "с" зрозумілий, бо в арамейських мовах ці звуки позначаються однаковою ...


7

Словарь российсько-український, що укладений М. Уманцем і А. Спілкою протягом 1893–1899 років, і який технічно належить до періоду перед ХХ століттям, на запит нужник видає у якості варіантів паску́дник, сра́ч. Не впевнений щодо того коли саме українці почали вживати ці слова і чи це були "старі часи", але вищезазначений словник є найстарішим джерелом, яке ...


6

Фриланс та фрилансер згідно правила дев'ятки. Пра́вило дев'я́тки — правописне правило української мови. У чинному правописі вимагає писати в запозичених загальних назвах після 9-ти приголосних, д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р, перед наступною літерою, що позначає приголосний звук (крім "й") літеру "и" на місці "і": сигнал, динамо, принтер і т. д. — а не сігнал, ...


6

Для більш загального/глибокого розуміння проблеми читайте оцю відповідь: https://ukrainian.stackexchange.com/a/358/240 Отже, питання стоїть так: "Як правильно писати назву свята?" "Правильно" - значить, за правилами, значить, за правописом. "Український правопис" 2019 року каже таке: Звук [h] переважно передаємо буквою г: ...


5

В статті «Висока мода» у Вікіпедії є посилання на джерело написання: Словник іншомовних слів / Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута.— К.: Наукова думка, 2000. — 680с. — (Словники України). ISBN 966-00-0439-7 В тому джерелі написано: ОТ КУТЮ́Р (від франц. haut coutur, від haut, букв. — висота i coutur — шиття) — висока мода. Заходимо знов у ...


5

За чинним, а саме 2019 року, правописом вже так: § 123. Буквосполучення th у словах грецького походження Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія, Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р. У словах, ...


5

ХИ́ТРІСТЬ, рості, жін. Властивість за значенням хитрий … Маленька хитрість удалась: узявши лист та нагадавши про вечерю, мати одразу ж вийшла з кімнати (Андрій Головко, II, 1957, 582). Гугл за запитом невеличка хитрість дає майже 1000 результатів, на одна хитрість ще більше, при чому слово хитрість чи навіть ціле словосполучення майже в кожному ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible