10

The convention is to refer to "хтось" as to "він" (he): singular masculine gender. As we can see from examples in СУМ: — Увійди та одпочинь, дитино, — промовив хтось тихо й поважно (Марко Вовчок, I, 1955, 10); Од них ясніє дивно путь, неначе струни на гітарі перебирав ніжний хтось... (Володимир Сосюра, I, 1957, 410); It would sound odd ...


9

Чинний Український правопис 2019 року унормовує написання Ви з великої букви в певних випадках: § 60. Велика буква в особливому стилістичному вживанні З великої букви пишемо займенники Ви, Ваш як форму ввічливості у звертанні до однієї конкретної особи в листах, офіційних документах тощо: Повідомляємо Вам…, Вітаємо Вас…, у відповідь на Ваш запит… До речі, ...


7

Наш — нормативне (зокрема див. у «Словнику української мови» в 11 томах). Наший — діалектне, зокрема західнополіське (в словниках зазвичай відсутнє): Серед присвійних займенників виділяються форми на́ший 'наш' і ва́ший 'ваш', що виникли за аналогією до інших займенників із закінченнями -ий || -ій (са́мий, йі́хн'ій, вс'а́кий) та до повних форм ...


7

З великої літери пишемо: 4) пошанні звертальні й прощальні форми в офіційному та приватному листуванні: Пане, Добродію, Друже та ін.; Пане Президенте, Пане Голово, Ваша Королевська Величність, Ваша Святість та ін.; Ваш, Твій та ін." (Жайворонок В.В. Велика чи мала літера: Словник-довідник. - К.: Наук. думка, 2004. - С. 184-185). Хоча звертання до ...


7

My mother always said Ви as a plural to her parents, grandparents, aunts and uncles. My father always used ти as a singular to his parents, grandparents, aunts and uncles. I am not that young anymore and I use singular form for my parents and grandparents but plural for aunts and uncles. Generation of my parents, according to my observation, used Ви in 70-...


6

В той же час Український правопис, схвалений НАН (як редакція 2015 року, так і 2012 року) не зазначає такого випадку вживання великої літери. Не зазначає і, як на мене, досить слушно. Якщо такого правила немає у чинному правописі, отже його недотримання не може бути помилкою, отже це вже справа не мовознавства, а етикету, чи то пак традиції. Часто так звана ...


4

Слово «матра́ц» (до речі, за словниками це слово пишеться саме так, хоча варіант «матра́с» теж іноді вживається) в українській мові чоловічого роду. В українській мові іменники на позначення неживих предметів часто бувають чоловічого чи жіночого роду — тут немає нічого дивного. Відповідно: «мій матрац», «новий матрац», «матрац лежав», «цей матрац», «той ...


2

English and Ukrainian are somewhat opposite for conjugation of verbs in present indefinite. P-n \ N-r Singular Plural 1-st (I) see (we) see 2-nd (you) see (you) see 3-rd (he/she/it) sees (they) see P-n \ N-r Singular Plural 1-st (I) am (we) are 2-nd (you) are (you) are ...


2

Це явище пов'язане з історичним розвитком займенника як частини мови. Вказівні за походженням займенники онь, она, они ще в спільнослов‘янській мові стали виконувати роль особового займенника третьої особи (Історична граматика). Під час розвитку мови, при видмінюванні займенника они з'явився протетичний н, який згодом то зникав, то залишався.(ЕТАПИ ...


2

По-перше, треба розуміти, що такі речі у нас на рівні правопису поки що не вреґульовані. Толерантність дуже повільно заходить у профільні комітети. Поки що жодного разу не чув і не бачив використання займенника "вони" в однині. У даному конкретному випадку можна замінити кандидата на кандидатів: Всім кандидатам, що дзвонитимуть найближчим часом, ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible