11 votes

Написання з великої літери займенника "Ви" (також у відповідних відмінках)

Чинний Український правопис 2019 року унормовує написання Ви з великої букви в певних випадках: § 60. Велика буква в особливому стилістичному вживанні З великої букви пишемо займенники Ви, Ваш як ...
kaamos's user avatar
  • 1,733
10 votes
Accepted

Pronoun to refer to хтось (no specified gender)

The convention is to refer to "хтось" as to "він" (he): singular masculine gender. As we can see from examples in СУМ: — Увійди та одпочинь, дитино, — промовив хтось тихо й ...
Kyrylo Yatsenko's user avatar
8 votes

"Наш" і "наший"

Наш — нормативне (зокрема див. у «Словнику української мови» в 11 томах). Наший — діалектне, зокрема західнополіське (в словниках зазвичай відсутнє): Серед присвійних займенників виділяються форми ...
Sasha's user avatar
  • 26.5k
7 votes

Написання з великої літери займенника "Ви" (також у відповідних відмінках)

З великої літери пишемо: 4) пошанні звертальні й прощальні форми в офіційному та приватному листуванні: Пане, Добродію, Друже та ін.; Пане Президенте, Пане Голово, Ваша Королевська Величність, ...
sashaeve's user avatar
  • 7,486
7 votes

What is the current use of Plural vs. Singular second person when addressing to parents?

My mother always said Ви as a plural to her parents, grandparents, aunts and uncles. My father always used ти as a singular to his parents, grandparents, aunts and uncles. I am not that young ...
user1264176's user avatar
6 votes

Написання з великої літери займенника "Ви" (також у відповідних відмінках)

В той же час Український правопис, схвалений НАН (як редакція 2015 року, так і 2012 року) не зазначає такого випадку вживання великої літери. Не зазначає і, як на мене, досить слушно. Якщо такого ...
Palacsinta's user avatar
  • 2,114
5 votes
Accepted

Матрац: це або він?

Слово «матра́ц» (до речі, за словниками це слово пишеться саме так, хоча варіант «матра́с» теж іноді вживається) в українській мові чоловічого роду. В українській мові іменники на позначення неживих ...
Sasha's user avatar
  • 26.5k
4 votes
Accepted

How often are pronouns omitted?

I failed to find appropriate rules for this in verified sources. If I do I will update this answer at some point. However, I managed to find "Правопис займенників. Пропуск особових займенників. ...
improbable's user avatar
  • 1,312
3 votes
Accepted

Proper usage of вони in a sentence

English and Ukrainian are somewhat opposite for conjugation of verbs in present indefinite. P-n \ N-r Singular Plural 1-st (I) see (we) see 2-nd (you) see (you)...
Sasha's user avatar
  • 26.5k
2 votes
Accepted

Звідки взялася у вжитку форма “завдяки ним”?

Це явище пов'язане з історичним розвитком займенника як частини мови. Вказівні за походженням займенники онь, она, они ще в спільнослов‘янській мові стали виконувати роль особового займенника третьої ...
Iva_ukr's user avatar
  • 7,566
2 votes

Політкоректність особових займенників

По-перше, треба розуміти, що такі речі у нас на рівні правопису поки що не вреґульовані. Толерантність дуже повільно заходить у профільні комітети. Поки що жодного разу не чув і не бачив використання ...
P. Vowk's user avatar
  • 11.6k

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible