New answers tagged

2

Вигук во походить з російської. Є скороченням від російського вот («он», «ось», «от», «ото», «оце»), що своєю чергою походить від ото. Початково, імовірно, це слово почали застосовувати, щоб привернути увагу до жесту, яким показують якусь характеристику об'єкта (наприклад, поймал рыбину — во[т] какую/такую большую «спіймав рибину — он/ось/от яку/таку ...


4

За однією з версій слова гинути й гнути споріднені. Хоча гинути зазвичай виводять від праслов'янського *gynǫti = *gybnǫti, а гнути — від праслов'янського *gъbnǫti = *gъnǫti, але Рік Дерксен вважає, що вони обидва від праіндоєвропейського *gʰubʰ-, а Макс Фасмер узагалі каже, мовляв, «праслов'янські *gyb- „гибнуть“ і *gyb- „гнуть“ етимологічно одноцілі». ...


Top 50 recent answers are included