New answers tagged

1

Якщо суто слово, то… Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. ТЕЛЕ́СИК (герой українських казок), Теле́шик «тс.» зменшено-пестливе слово, утворене від [те́лес] «стовбур дерева», [телі́ш] «колода, шматок дерева»; ТЕЛІ́Ш «колода, шматок дерева», те́лес «надземна частина дерева, стовбур», телє́ш «колодка на ...


-2

Мені здається питання, що означає Телесик, дуже просте. Треба тільки уважно подивитися на саму казку і трішки знати українську мову. Щоби зробити з деревини ляльку треба її витесати - обличчя, руки, ноги. Людина яка робила різні вироби з деревини, прикрашала вироби різбою називалась тесляр. Вважаю логічним ляльку хлопчика народ назвав Телесик. Тобто ...


Top 50 recent answers are included