2

Якщо суто слово, то… Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. ТЕЛЕ́СИК (герой українських казок), Теле́шик «тс.» зменшено-пестливе слово, утворене від [те́лес] «стовбур дерева», [телі́ш] «колода, шматок дерева»; ТЕЛІ́Ш «колода, шматок дерева», те́лес «надземна частина дерева, стовбур», телє́ш «колодка на ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible