15 votes

How would you say "gentle reminder" in Ukrainian?

You should use the 'делікатне нагадування'. This article at DiloMova provides with several different ways to translate "gentle reminder", depending on your attitude to the nature of the matter being ...
Makhauser's user avatar
  • 1,523
12 votes
Accepted

How would you say "gentle reminder" in Ukrainian?

Formal correspondence in Ukrainian is generally a bit more strict than in English. If it is necessary to send a reminder, it is sufficient to say Нагадуємо вам, що... Хочемо нагадати про... and add ...
Degvik's user avatar
  • 1,025
9 votes
Accepted

Ukrainian formal/professional direct address

As @Sasha mentioned in their comment, there's no word that is used only when addressing. Likewise in English, historically, "sir" used to mean, "owner, master, landlord". However, ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
7 votes
Accepted

"Alex": Олександр чи Олексій для міжнародного спілкування та аліасів в онлайн сервісах

Затверджені правила скорочень українських імен мені невідомі. Особливо щодо скорочень латиницею, адже це досить нова тенденція. Спроби згадати варіації імен на Полтавщині наштовхнули на думку, що ...
Oksana Gubrenko's user avatar
6 votes

Чи потрібно виділяти комою "З повагою..."?

З підручника Ділова українська мова Чекаємо на Ваші пропозиції про відвідування Головного павільйону НВЦ України. Режим роботи: Контактні телефони: з 10.00 до 17.30, крім суботи та ...
Mariia Matskevych's user avatar
5 votes

Чи потрібно виділяти комою "З повагою..."?

На сайті Київська медіашкола подана стаття "Чи треба ставити кому після сполучення «з повагою» в ділових листах?": Очевидно, ці конструкції є неповними реченнями. Натомість повні речення ...
Oksanka S.'s user avatar
  • 7,876
4 votes
Accepted

Привітання для електронного спілкування

Відповідно до Етикету ділового листування Починати листа необхідно із звертання, яке є загальноприйнятою формою ввічливості. Проблема вибору звертання є доволі делікатною. Найпоширенішими є ...
Mariia Matskevych's user avatar
1 vote

Чи допустиме в сучасній мові вживання слова "жіночка"?

Я думаю, що однозначного значення чи сприйняття цього звернення не має. З мого досвіду, звернення жіночко може мати як позитивний так і негативний відтінок, залежно від ситуації. Наприклад, в ...
Pasha's user avatar
  • 19

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible