New answers tagged

0

Джерелом подібних слів є отримання інформації з англомовних або англомовних через російські джерела та, можливо, інших. Переважно люди не витрачають час на дослідження в тлумачних словниках та шукання походження слів та пристосування до української мови або ж підбір відповідних, бо ситуації деяких галузей не дають на це часу. Не може кожна людина бути ...


6

Коротко Це краще питати прямо словникарям. Тому це питання можна оцїнити як таке, котре не має обєктівної відповідї. Але можна розглянути три можливі причини. Довго Тут переважно здогадки. Основна проблема в тім, же згадані словники обмежені папером. «Словник України online» може здати ся суто електронним, але насправдї оснований на «Українському ...


Top 50 recent answers are included