New answers tagged

0 votes

Дихальний — це той, що для дихання. А як сказати "дихаючий" без -юч?

Може дихатий? З r2u: Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Огнём ды́шащий – огнедиха́тий. [Драко́н огнедиха́тий (Кул.)]. Словарь української мови 1909р. (Б. ...
user avatar
  • 9,983

Top 50 recent answers are included