Для запитань про регіональні діалекти української мови. Не для використання для запитань про стандартний діалект // For questions about the regional dialects of Ukrainian language. Not for use for Standard dialect.

Діалект — це різновид мови, який використовується деякою групою людей. Часто така група обмежена деякою територією.

Типові діалекти української — Східний (Донеччина, Харківщина), Західний (Львівщина, Волинь), канадська українська (діаспора українців, які мешкають у Канаді).

Стандартна мова (стандартний діалект, офіційна українська) також формально вважається діалектом, але цей теґ не треба використовувати для запитань про стандартну мову.


Dialect is a variety of a language that is a characteristic of a particular group of the language's speakers. Quite often, this group of people is confined by a certain region or territory.