24

Трафив шляг походить від німецького schlag treffen - "інсульт настав", але зазвичай вживається як загальне прокляття, або просто велике нещастя, як у цій пісні. Кобіта з польської жінка. Обидва вирази доволі розповсюджені на Західній Україні.


18

По-перше, ця вся пісня трохи не українською, а русинською мовою (кедь, лем, інфінітиви на -ц – це типові русинизми), в якій багато словакізмів. По-друге, там описано зовсім иншу колізію, ніж те, про що пише @Chizh. Справа в тому, що в Австро-Угорщині рекрутаційна команда приходила до села, маючи певну квоту, скільки людей треба набрати до війська. Селян ...


17

Доповнення до відповіді Sassa NF — приклади: «Кобіта»: Ну, відгуляли ми ті запоїни, я на сьомому небі — така чарівна кобіта — моя, винайняв кімнату на краю міста, привезли нас туди дружечки, побажали щасливої солодкої ночі… //М. Братан «Голодна кров» (2008) «Шляг/шляк трафити» — використовують і так, і так. «Шляг» використав М. Коцюбинський: Блакитне ...


15

«Шра́йбати» — очевидно з німецького schreiben ⟨шра́йбен⟩ «писати». Дієвідмінюється так: schreibe, schreibst, schreibt — тобто основа schreib-, тому логічно, що українці шрайбають, а не шрайбеняють/шрайбенять/шрайбенють. Вживається, як мінімум, у Львові. Але точний регіон установити важко. Я припускаю, що в різних регіонах воно може мати й різний рівен ...


11

Увага, деякі висновки зроблені у цій відповіді не дуже коректні. Зверніть увагу на цю відповідь маємо два словосполучення з якими мусимо розібратися: карта нароковац дошіковац в мові сусіднього народу є схожі за звучанням слова karta зі значеннями hovor. korešpondenčný lístok, pohľadnica zastar. list papiera; narokovat' si зі значенням nárokovať si, ...


10

Слово "креш", відоме з популярної пісні на вірші Юрія Федьковича, в академічних словниках української літературної мови не зафіксоване. Проте у художніх текстах це слово зустрічається у значеннях: вінця, обідок чарка. Перше із цих значень може бути пов'язаним із польським kres ('лінія, край'). Тоді як друге, імовірно, утворилося за суміжністю значень (...


8

Міхи – це мішки, торби. Одутий – це пухлий, роздутий. Вочевидь, у цій коломійці співається про гладких, товстих парубків, які такі роздуті, наче мішки, якими в місто возять горіхи.


8

Дозволю собі сфокусуватися лише на походженні /г/ у цьому слові, тому що мені здається, що у даному випадку має місце не діалектизм, а навпаки, йдеться про цілком притаманне слов'янським мовам явище. У фонетиці — не лише українській — є декілька фундаментальних явищ, які обумовлюють зміни у словах. Цими явищами є: Діереза — випадіння звуку при умові ...


7

Доєднаюсь и я до пошуків. Отож, [до ґіда]. Загалом, звук [ґ] не є характерним для української мови, проте може з’являтись діялектно в певних умовах замість инших звуків: найчастіше — це спорадичне одзвінчення к → ґ (наприклад, кава → ґава — стало літературним). Тоді «до кіда». Але такого слова віднайти не вдалось. крім того, в деяких діялектах вказаного ...


7

Я не знаю, наскільки це стосується розмовної української, але відскановані газети/журнали/книги є. (Я неодноразово натрапляв на різні матеріали під час користування пошуком, але більшість, на жаль, не пам'ятаю. Буду, можливо, поступово доповнювати цей перелік, якщо на щось натраплю знову. Закликаю інших робити те саме — це wiki-відповідь.) Отже, матеріали, ...


5

Перепрошую, що відповідь частково дублює інформацію із запитання — я просто писав відповідь на цю версію запитання, але потім запитання було доповнене. Такі варіанти є в словниках: ко́вдрочка (ж. р.) — «Словник української мови» в 11 томах (1970–1980), «Словники України on-line» від УМІФ (2008) і «Словник української мови» в 20 томах (2010–…); ко́вдронька (...


3

Відомішим написом є батяр. Назва батяр, імовірно, виникла від угорського betyar, що означає особу, яка має дивні погляди і робить непередбачувані вчинки, авантюриста, гульвісу. Инші словники: Тлумачний словник-довідник гуцульських говірок бакеретво розбишацтво, гультяйство бакір, батір здріб. бакірина, батірина батяр, гультяй, розбишака, ...


1

Це "чорний"/"чорна", вимова наближена до польської - ймовірно лемківський діалект. (польською «чорний» буде «czarny»)


1

Я особисто не знаю, що це означає. Тим більше, що це може виявитися якесь місцеве слово. Якби Ви не зазначили, що це не назва села, то я б подумав саме про назву села. З різних словників я бачу таке: Гід, ґід — (1) професійний провідник для груп туристів, екскурсовод; (2) провідник (у широкому значенні); той, хто показує дорогу. Походить з французькою мови ...


1

Мені слово "шрайбати" вперше трапилося в книзі Остапа Вишні "Берлінський день", де є такі речення: "Добре, як би було можна про Берлін так шайб-шрайб і вже вам про весь Берлін нашрайбав. Нашрайбаєш лихої години, коли самого населення, кажуть, тут чотири з половиною мільйони". З тутешнього коментаря довідався, що слово має німецьке походження. Вишня ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible