Skip to main content
25 votes
Accepted

Що означають слова "кобіта" та "трафив шлях" в пісні "Павук" українського виконавця Дзідзьо?

Трафив шляг походить від німецького schlag treffen - "інсульт настав", але зазвичай вживається як загальне прокляття, або просто велике нещастя, як у цій пісні. Кобіта з польської жінка. Обидва ...
Sassa NF's user avatar
  • 1,579
22 votes
Accepted

Що таке "карта", "нароковац", "дошіковац" з пісні "Кедь ми прийшла карта"?

По-перше, ця вся пісня трохи не українською, а русинською мовою (кедь, лем, інфінітиви на -ц – це типові русинизми), в якій багато словакізмів. По-друге, там описано зовсім иншу колізію, ніж те, про ...
Yellow Sky's user avatar
  • 5,782
17 votes

Що означають слова "кобіта" та "трафив шлях" в пісні "Павук" українського виконавця Дзідзьо?

Доповнення до відповіді Sassa NF — приклади: «Кобіта»: Ну, відгуляли ми ті запоїни, я на сьомому небі — така чарівна кобіта — моя, винайняв кімнату на краю міста, привезли нас туди дружечки, ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
16 votes
Accepted

Що означає слово "шрайбати", і яке його походження?

«Шра́йбати» — очевидно з німецького schreiben ⟨шра́йбен⟩ «писати». Дієвідмінюється так: schreibe, schreibst, schreibt — тобто основа schreib-, тому логічно, що українці шрайбають, а не шрайбеняють/...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
11 votes

Що таке "карта", "нароковац", "дошіковац" з пісні "Кедь ми прийшла карта"?

Увага, деякі висновки зроблені у цій відповіді не дуже коректні. Зверніть увагу на цю відповідь маємо два словосполучення з якими мусимо розібратися: карта нароковац дошіковац в мові сусіднього ...
chizh's user avatar
  • 3,669
11 votes
Accepted

Що таке "срібная креш" у пісні "Як засядем, браття, коло чари"?

Слово "креш", відоме з популярної пісні на вірші Юрія Федьковича, в академічних словниках української літературної мови не зафіксоване. Проте у художніх текстах це слово зустрічається у значеннях: ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
8 votes
Accepted

Що значить "як одуті міхи"?

Міхи – це мішки, торби. Одутий – це пухлий, роздутий. Вочевидь, у цій коломійці співається про гладких, товстих парубків, які такі роздуті, наче мішки, якими в місто возять горіхи.
Yellow Sky's user avatar
  • 5,782
8 votes
Accepted

Ні́где/нігде́. До якого(их) діалекту(ів) відноситься застарілий прислівник і яка функція (походження) літери "г" у цьому слові?

Дозволю собі сфокусуватися лише на походженні /г/ у цьому слові, тому що мені здається, що у даному випадку має місце не діалектизм, а навпаки, йдеться про цілком притаманне слов'янським мовам явище. ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
8 votes
Accepted

Приклади мови Галичини початку ХХст

Я не знаю, наскільки це стосується розмовної української, але відскановані газети/журнали/книги є. (Я неодноразово натрапляв на різні матеріали під час користування пошуком, але більшість, на жаль, ...
7 votes

Українська з півночі Молдови «...до ґіда...». Що може означати?

Доєднаюсь и я до пошуків. Отож, [до ґіда]. Загалом, звук [ґ] не є характерним для української мови, проте може з’являтись діялектно в певних умовах замість инших звуків: найчастіше — це спорадичне ...
Paul Gor's user avatar
  • 548
6 votes
Accepted

Яка зменшувально-пестлива форма до слова "ковдра" (чим накривають ліжко/накриваються)?

Перепрошую, що відповідь частково дублює інформацію із запитання — я просто писав відповідь на цю версію запитання, але потім запитання було доповнене. Такі варіанти є в словниках: ко́вдрочка (ж. р.)...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
5 votes
Accepted

"Легиники, догваряють, бисьмеся мучили, з жуннов розвела".. Чи це правильний текст пісні? Чи діалект? Google Translate його не розуміє

Може, лемківський діалект? Діалект, скорѣш за всього, входить до карпатської ґрупи, де також присутній і лемківський. Однак це радше закарпатський. Сама ж пісня є варіацією чи доробкою до нарідної, ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
3 votes
Accepted

Що таке "батір"?

Відомішим написом є батяр. Назва батяр, імовірно, виникла від угорського betyar, що означає особу, яка має дивні погляди і робить непередбачувані вчинки, авантюриста, гульвісу. Инші словники: ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
2 votes
Accepted

Твердість приголосного т у дієсловах

Це не дуже реґламентовано правописом, але апостроф також можна вживати і для усѣку чи скорочѣння слів. Наприклад була рекомендація до правописа-2019, котра, схоже, і не стала дійсністю: Окрім цього, ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
1 vote

Значення слова "Чарний, чарна, чарне"

Це "чорний"/"чорна", вимова наближена до польської - ймовірно лемківський діалект. (польською «чорний» буде «czarny»)
manuna's user avatar
  • 147
1 vote

Українська з півночі Молдови «...до ґіда...». Що може означати?

Я особисто не знаю, що це означає. Тим більше, що це може виявитися якесь місцеве слово. Якби Ви не зазначили, що це не назва села, то я б подумав саме про назву села. З різних словників я бачу таке: ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
1 vote

Що означає слово "шрайбати", і яке його походження?

Мені слово "шрайбати" вперше трапилося в книзі Остапа Вишні "Берлінський день", де є такі речення: "Добре, як би було можна про Берлін так шайб-шрайб і вже вам про весь Берлін нашрайбав. Нашрайбаєш ...
Геннадий Кофанов's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible