3 votes

Чи правильніше «переходити на посилання» замість «переходити за посиланням»?

Посилання — це вказівник, позначка, орієнтир, (дорожній) знак, маршрут. Відповідно, «переходити за посиланням», за аналогією до «прямувати за вказівником». По-перше, саме явище гіперпосилання є новим,...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
3 votes

"Яєшня" чи "яєчня"?

Слово яєчня утворене від слова яйце (яєць) додаванням суфікса -н-. При цьому в корені також відбувається чергування -ц-/-ч-. Слово яєшня утворене від слова яєчня дисиміляцією -ч- в -ш-. Така ...
Sasha's user avatar
  • 25.9k
2 votes

сидiти vs сидiть

Is there a grammatical rule here? The default one is with -ти, therefore if you search any verb then you use only this form. If we speak about any rule then you may check the [current] standard ...
Sútnôstj's user avatar
  • 15.4k
2 votes

Що в нього, що з ним, що про нього тощо

У СУМ я не знайшов прикладів вживання цієї конструкції. Але маю догадку, що це така застаріла або формальна конструкція, котра має те ж значення, що й займенний "який". Звісно, це лише ...
whatserface's user avatar
2 votes

Чи правильніше «переходити на посилання» замість «переходити за посиланням»?

Я проти варіанта перехід на посилання. По-моєму, не варто ототожнювати ресурс, куди веде посилання, і саме посилання: Ми переходимо на ресурс Б (до ресурсу Б, у ресурс Б тощо); але ми робимо це за ...
Sasha's user avatar
  • 25.9k
1 vote

"Дія над числами" чи "дія з числами"?

Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 12’2012 > Семантична асиметря опозиції прийменників над і під в українській мові (О. В. Орленко) Ментальні дії. Досить поширеними є ...
Sútnôstj's user avatar
  • 15.4k

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible