Skip to main content
2 votes

сидiти vs сидiть

Is there a grammatical rule here? The default one is with -ти, therefore if you search any verb then you use only this form. If we speak about any rule then you may check the [current] standard ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
1 vote

"По большому счету" українською

Загалом, великою мірою Незважаючи, що ідіома "за великим рахунком" рясно зустрічається в творах українських письменників XX-століття, проте це пряма калька з російської мови. Фразеологізм не ...
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,384
1 vote

Чи є загальне правило, яке керує написанням "до речі" чи "доречі", "на жаль" чи "нажаль" тощо?

"На жаль", пишеться окремо, - як два слова. Окреме написання зафіксовано ще в 1929 році – у правописному словнику Голоскевича. Написання "на жаль" базується на структурі – службові ...
user6438's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible