33

Згідно з чинним правописом, відмінюються: IV.§102.1. Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників I відміни, відмінюються як відповідні іменники I відміни, а прізвища із закінченнями іменників II відміни відмінюються за зразками відмінювання відповідних іменників II відміни: (з прикладів): Симоненко — Симоненка, Симоненкові (...


23

Well, my answer may be incompetent, because I've read about subjunctive mood in English only today and now am trying to manually apply that concept to the Ukrainian language (there's really not so much information about that over Internet, because it makes not so much sense to regard subjunctive mood as separate category in Ukrainian). Both subjunctive (“...


22

Подібні "жіночі" назви професій називаються фемінітивами. Наскільки я розумію, їх поява та поширення в українській мові пов'язані із вирівненням в правах чоловіків та жінок і часто сприймається, особливо особами жіночої статі, як вияв рівноправності чоловіків та жінок. Водночас, у чинному законодавстві України немає фемінітивів. Тобто, ви не знайдете в ...


21

Таке правило є, і формулюється воно наступним чином: Окремо пишуться: Прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, але в яких іменник звичайно зберігає своє конкретне лексичне значення й граматичну форму, особливо коли між прийменником і керованим ним іменником можливо вставити означення до цього іменника (прикметник, ...


19

На жаль, це поширена помилка. Іноді помиляються навіть найвідоміші письменники. Проте все-таки на одну-дві цитати в корпусі з неправильним написанням припадає багато з правильним, наприклад: Знають за кордоном. //Павло Загребельний «Диво». Всі рвуться за кордон. //Звідти ж. «Мова. ДНК нації» не помилилася; проте, на жаль, конкретно цю її сторінку ...


14

Об'єктивно Згідно з "Як ми говоримо" одне з вживань давноминулого часу цілковито відповідає Past Perfect в англійській: тобто одна дія перед іншою. Також використовується, коли дію перервано (тобто так само, як у наведеній вами російській фразі). Давноминулий час, безперечно, не обов'язковий: є низка інших методів передати це, наприклад, словами &...


14

That with and the like at the end of the sentence is very typical of English (and some other Germanic languages), but it is absolutely un-Slavic in general and un-Ukrainian in particular. That is called "hanging prepositions", Ukrainian does not allow that and it always moves those prepositions into the middle of the sentence. If we take your example, ...


13

Functionally, all three are very close and can be used interchangeably. "І" vs. "Й" The rules of vowel harmony apply. They are listed in numerous places, but let me simplify it a bit. (Warning, this would contradict the mainstream). Use й if: At the beginning of a sentence, and the first word begins with a non-palatalized vowel а, о, у, е, и, і: Й ...


13

Якщо я не помиляюсь, то згідно норми скрипниківського правопису Чуже і § 62 - підпункт б: б) Після всіх пригол. перед голосн. та й, при чім чуже ia передаємо через ія, іе — через іє, iu — через ію (у загальних іменниках), але іо через — іо: матерія́л, істо́рія, ко́пія, Азія, соціялі́зм, спеція́льний, мініятю́рний, паліяти́в, амонія́к, діяле́кт і т. ін.; ...


12

Пошук у словнику: В словнику знаходимо тільки ці два слова: Торговий і торговельний. Слова торгівельний немає. Детальний розбір: Словесники славутича роблять докорінний розбір цього питання: Визнають, що офіційними є торговий і торговельний. Порівнюють словотвір з наступними словами: ...інші слова на -івля, які утворені подібним до слова торгівля способом ...


11

In Ukrainian language usually only Proper nouns are capitalized. Every other nouns are not capitalized. You can also find more information about this and about exceptions in these resources: Ukrainian Wikipedia Site litopys


11

The choice of і/й is mostely euphonic. Use i: At the beginning of a sentence before a consonant sound: І тоді він сказав ... - "And then he said ..." and after a pause marked with a punctuation sign: і дні, і ночі - "And days, and nights". Between a word that ends in a consonant and a word that begins with a consonant: Степан і Петро. After a word that ends ...


11

В правописі написано тільки оце: "Давноминулий час дієслова складається з форм минулого часу цього дієслова та відповідних форм минулого часу допоміжного дієслова бути: ходив був, ходила була, ходили були." В тому ж правописі бачимо таке: "...він би це давно був зробив." В літературній українській мові є і перший, і другий спосіб творення давноминулого ...


11

Разом пишемо: …складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами: двадцятиповерхо́вий, семиразо́вий, стовідсотко́вий, стото́нний, двохсотдвадцятип’ятирі́чний, але 225-рі́чний; Через дефіс пишемо: …складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами: 20-рі́чний, 10-поверхо́вий. Джерело.


11

No, not always. Що may have several functions: A demonstrating pronoun (cf. English what) Що ти читав учора? — "What did you read yesterday?" Since we have free word order, the following sentence is equally valid: Учора ти що читав? — literally, "yesterday you what read?" This requires no comma. A subordinating conjunction that ...


10

На мою думку, основна відмінність буде в тому чи це є офіційне чи неофіційне мовлення. Зокрема на рахунок першого існують такі правила: В офіційно-діловому мовленні граматичний рід виконавців дій, назв осіб за професією, посадою, званням та ін. частіше, ніж в інших стилях, не відповідає статі . При виборі однієї з форм роду, в офіційно-діловому стилі , слід ...


10

Прийменник до в контексті напрямку руху керує родовим відмінком підпорядкованих слів. Зауважимо, що трамвай — це іменник чоловічого роду II відміни. А от стосовно самого родового відмінку таких іменників, правила української граматики, дійсно, складні. Стаття на Вікіпедії Родовий відмінок однини іменників чоловічого роду другої відміни містить пояснення на ...


9

Your premise is not true. To start with, English also has special verbs describing giving birth to different animals: farrowing (of a sow giving birth to piglets) foaling (of a horse giving birth to foals) calving (of a cow giving birth to calves) lambing (of a sheep giving birth to lambs) In Ukrainian it is equally easy (if not easier, but I am biased!) ...


9

Dictionaries, indeed, translate якраз as actually. The problem is that both якраз and actually have several different meanings that do not perfectly match: Actually (1) = really; in fact; I will check what you're actually doing. A good Ukrainian equivalent for this meaning would be насправді. Actually (2) = the truth is; surprisingly: I thought he's ...


8

In Ukrainian subjunctive mood (умовний спосіб) is formed with "би"/"б" particle (частка) added to verb in question. For instance: He would go through thick and thin. in Ukrainian would be Пішов би в огонь і воду. Or You would perfectly suit for a hospital nurse. in Ukrainian would be Вам би милосердною сестрою бути. More indepth information ...


8

Your question is in the list of candidates for closing with reason "primarily opinion-based". I agree that it really is a such; please try rephrasing it. Still, I'll try to answer this question as is, just in order to help. The first thing that "strikes the eye" when seeing your page is: the cases are in "wrong" order. Typical order used in schools when ...


8

На семантичному рівні - це абсолютні синоніми. Слово походить з грецької мови і було запозичено українською паралельно через посередництво різних мов: 1) латини та польської (катедра); 2) російської (кафедра): згадаймо про нетиповість літери "ф" для української мови: його всіляко замінювали - наприклад, на Лівобережжі казали Хведір (це явище має назву ...


7

The first point is that verb ‘знати’ does have forms with prefixes: ‘ви-’, ‘у/в-’, ‘за-’ etc. So does almost any verb. Prefixes may change the lexical meaning of verbs and you should refer to a dictionary for a verb with prefix that you don't know yet. It's true that with help of prefixes you generally turn imperfective verbs (дієслова недоконаного виду) ...


7

Unlike English, where there is a well-defined order of adjectives, proven by numerous academic researches, Ukrainian lacks of such research. One interesting work is described here (in Ukrainian): Зіставлення порядку слідування ланцюжкових препозитивних атрибутів в англійській та українській мовах (Comparison of Order of Sequential Prepositional Adjectival ...


7

Українські та інші слов'янські прізвища, що мають закінчення І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища із закінченнями ІІ відміни - за зразком відмінювання іменників ІІ відміни. Жіночі прізвища на приголосний та -о не відмінюються. Джерело


7

I think, it is iotation (йотація). In this case, term for pairs of this vowels is iotified vowels (йотовані голосні). About words ending and their grammatical sense: (Ukranian)declension [відміна].


7

Наш — нормативне (зокрема див. у «Словнику української мови» в 11 томах). Наший — діалектне, зокрема західнополіське (в словниках зазвичай відсутнє): Серед присвійних займенників виділяються форми на́ший 'наш' і ва́ший 'ваш', що виникли за аналогією до інших займенників із закінченнями -ий || -ій (са́мий, йі́хн'ій, вс'а́кий) та до повних форм ...


7

В експрес-уроці української мови Олександр Авраменко каже, що правильним варіантом є "Добрий вечір", причина - мовна традиція: Добрий вечір тобі, пане господарю А не "доброго вечора тобі". Дивимося на сайті Цікава мова: По-перше, українці віками віталися "Добрий день!" і "Добрий вечір!". Саме форми в називному відмінку наявні і в народній творчості,...


6

Є доволі прості правила. Українські та інші слов'янські прізвища, що мають закінчення І відміни, відмінюються як відповідні іменники. Прізвища із закінченнями ІІ відміни — як іменники ІІ відміни. Жіночі прізвища на приголосний та -о не відмінюються. Не відмінюються псевдоніми і слов'янські прізвища на е, і (Ле, Трублаїні, Леле), а також прізвища ...


6

Ukrainian in general is less demanding in matter of capitalization than English. For example, the following are NOT capitalized in Ukrainian (despite they are in English): Days of the week (понеділок, вівторок) Months of the year (січень, лютий) Languages (українська, англійська) Nationalities (українець, британець) Religions (православний, католик) ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible