We’re rewarding the question askers & reputations are being recalculated! Read more.

New answers tagged

4

Як за новим правописом (§ 67), так і за попередньою його версією (§ 45), снігур - це справді іменник чол. роду другої відміни твердої групи. За оновленим правописом (§ 85): В орудному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ом, -ем (-єм) і -ям, -им. Закінчення -ом мають усі іменники чол. та середн. роду твердої групи [...] А ...


Top 50 recent answers are included