New answers tagged

1

Фрагмент з § 140 правопису: Деякі іменники іншомовного походження не відмінюємо, а саме: <…> жіночі особові імена, що закінчуються на -й і на твердий приголосний (крім губних): Беатрі́с, Доло́рес, Гюльчата́й, Елма́с, Енн, Жанне́т, Іре́н, Ка́рме́н, Кім, Клоді́н, Лено́р, Ма́ргарет, Мерсе́дес, Моні́к, Тріш, Фара́х і т. ін. Отже Хетей (як жіноче ім'я) ...


Top 50 recent answers are included