11

Словники радянських часів «Словник української мови» в 11 томах (1970–1980): ПРИЙО́М, у, ч. 1. Те саме, що приймання 1—6, 8, 11—13. <…> <…> ПРИЙМА́ННЯ, я, с. Дія за значенням приймати. <…> Насамперед необхідно встановити певні години приймання їжі і точно додержувати їх (Українські страви, 1957, 28); <…> ПРИЙМА́ТИ, аю, аєш, недок.,...


9

TL;DR: уклада́ння — це іменник на позначення дії, а укла́дення — на позначення події. Морфологія Питома морфологія української мови передбачає, що від більшості видових пар¹ дієслів можна сформувати по три віддієслівні іменники, що позначають дію, подію та наслідок. Віддієслівний іменник на позначення дії — це, власне, процес виконання цієї дії; —//— події ...


9

З обговорення цієї теми на форумі r2u, «Прийом»: Укр. слова приймання/прийняття, спосіб, захід, раз виконують ту функцію, що її в рос. мові має приём. Академічний російсько-український словник у 4-х тт. (2011-2014рр.), що його важко назвати гіперпуристичним, до рос. приём подає прийом лише один раз та й то у сполуці (а не відповідником до значення) й на ...


6

Доповню відповідь Yola. Зіставляння та зіставлення — типовий приклад віддієслівних іменників, один з яких має значення процесу, а інший виражає наслідок цього процесу. Тобто, зіставляння — дія, процес (від дієслова недок. виду), а зіставлення — подія (від дієслова док. виду), це те що відбулося внаслідок дії. Аналогічно: відновлювання – відновлення; ...


6

Зіставляння описує тривалий або повторюваний процес, зіставлення – разовий.


6

Перше. Я вважаю, що, оскільки цей інтернет-мем прийшов до нас із російськомовної інтернет-спільноти, то і назва має право (хоча і не зобов'язана) бути також запозиченою з російської, попри те, що сама скульптура створена нідерландським майстром. Друге. Назва. Доцільно розглянути морфологічну послідовність з російської мови: рос. прыгать → прыгун → ...


4

Повернення — це і є іменник. Віддієслівний іменник. Він має всі ознаки іменника як-то рід (середній) та відмінювання за відмінками: повернення, поверненню, поверненням тощо. СУМ неправильно класифікує це слово лише як «дію за значенням повернутися». Насправді, у класифікації «дія-подія-наслідок» це слово може означати як дію, так і наслідок дії. Напевне, ...


4

Спрощений погляд З мого погляду, як росифікованого українця… Обробка — (1) дія; (2) результат дії. Оброблення — дія. Обробляння — дія з конотацією неодноразовості/повторюваності. Відповідно: «Алгоритм потребує певного часу / певний час на передобробку» — прийнятно¹. «Алгоритм потребує певного часу / певний час на передоброблення» — правильно. «Алгоритм ...


4

Так існує: супроводження Позначає дїю [тривалої] дїї, що є звичаєвим для подібних віддїєваних іменників з наростком ння. Загалом так зазначає і СУМ. супровід Позначає живу чи неживу річ, котра відображає дїю. Про всяк зазначу, що за цією річчю не утворюється дїя, бо тоді був би наросток ка. Наразі це звучить складно, оскільки мовознищення чуттєво ...


4

Наявна відповідь демонструє практичний вжиток, тому я зосереджуся на формальних морфологічних правилах. Питома морфологія української мови передбачає три споріднені види віддієслівних іменників, що позначають дію, подію та наслідок¹. вимірювати, вимірювання — Дія — вплив одного об'єкта на інший (або об'єкта самого на себе), розглядане як явище взагалі; ...


4

Роздум «Словник української мови» в 20 томах (2010—…) містить обидва варіанти (але не у статтях вимір чи вимірювання, а у визначеннях інших слів): БІТ¹, а, ч[оловічий рід], інформ[атика]. 1. Одиниця вимірювання кількості інформації та об'єму пам'яті комп'ютера. <…> КІЛОБА́ЙТ, а, ч[оловічий рід], інформ[атика]. Одиниця вимірювання пам'яті комп'ютера, ...


3

У словниках слова скан я наразі не бачу. Але оте -скан- інтуїтивно інтерпретується як основа слів сканер, скан-код, сканограма, сканувати, тому визнання слова скан мені здається лише питанням часу. Де-факто воно вже вживається, наприклад, 106 траплянь у корпусі «ГРАК». Якщо Вам ж потрібні лише загальновизнані слова, то скористайтеся порадою Yola. Також ...


3

Борис Антоненко-Давидович у "Як ми говоримо" думає так: Візьмімо фразу з газети: «Завдання ліквідації будь-яких порушень статутів і настанов, рішучого зміцнення дисципліни вимагають докорінного поліпшення контролю за діяльністю підлеглих, розумного використання дисциплінарних прав, усунення помилок в роботі». Усі слова в цій фразі — українські, а разом ...


3

Мені подобається ідея М. Гінзбурга повернути в українську мову слово «пако́вання». Що було присутнє в словниках 1920-х–1930-х років («Російсько-український словник технічної термінології» І. Шелудька та Т. Садовського (1928), «Російсько-український словник ділової мови» М. Дорошенка, М. Станиславського та В. Страшкевича (1930), «Російсько-український ...


3

У СУМі-20 подають такі визначення: ЗАУВА́ГА, рідше ЗАВВА́ГА, и, ж. Те саме, що заува́ження. Нарешті, кілька завваг з приводу словотвору (В. Русанівський); – Товаришу Шторе, ви запізнились на двадцять хвилин. Роблю вам заввагу (В. Винниченко) ЗАУВА́ЖЕННЯ, я, с.1. Коротко висловлене судження, міркування з приводу чого-небудь. Огей і Орест тупцяли довгим ...


3

Покупать в рассрочку — купляти на виплат. Рассрочка — розклад(ання) виплат, розклад(ання) на рати/на терміни, розтермінування. Все та більше звідси. Розстрочка — це не калька (буквально перекладене), а прямий росіянізм. Калькою радше є "розтермінування" ("роз" + "термін" замість рос. "срок").


3

Дія-подія-наслідок. СУМ неправильно стверджує, що усі три слова звірення, звірення та звірка — «Дія за значенням звірити/звіряти». Насправді, -яння — дія, -ення — подія, - (без суфіксу) — наслідок. Маю припущення (не перевіряв), що у слові звірка суфікс -ка зʼявився для уникнення збігу зі словом звір (тварина). Згідно ДСТУ 3966:2009 (див. також тут), Слова, ...


3

Погоджуюсь із другим джерелом. Українській мові при позначенні процесу властиві закінчення -ння. Особисто я завжди використовую "розроблення" у значенні процесу (адже розробляти ПЗ - це саме процес). А "розробка" - це вже результат дії, наприклад, програмна розробка.


2

Це правда, що суфікси -ир-/-ір- для української мови не дуже характерні. Однак все вирішується традиціями вжитку конкретних слів: деякі слова можна лише без -ир-/-ір-, деякі слова можна і так, і так (деякі слова були раніше нормативними з -ир-/-ір-, але набувають тенденції вживання без -ир-/-ір-), деякі слова наразі вживаються лише з -ир-/-ір-; в деяких ...


2

Щоб дати відповідь на це питання варто звернутися до СУМу, де є обидва цих слова (напруга та напруження). Звідти ми розуміємо, що ці слова можуть бути синонімами, однак коли ідеться про "фізичний стан електрики, яким визначають силу струму" потрібно вживати слово "напруга". Також, можемо переглянути виноску з "Уроків державної мови": напруження – напруга –...


2

Упаковка – (несов.) упаковування, спаковування, пакування, (сов.) упакування, спакування, (материал) пако́вання, (бумажный) обгортка. [Згідно з чинними національними термінологічними стандартами технологічний процес потрібно подавати або дієсловом «пакувати» або віддієслівним іменником «пакування», а засіб чи комплекс засобів - віддієслівним іменником «...


2

Один з виходів чоботарювання - чоботи. Один з виходів банкування - здача банку. Один з виходів склярування - скло. Виходить, що одним з виходів сканування може бути скан як специфічне зображення, бо фактично результат сканування - це зображення.


2

Пропоную варіант "просування сайту": В СУМі є слово "просування" та "просовувати": // перен. Сприяти розвиткові, поступальному рухові і т. ін. Крім того, зустрічаємо цей варіант на Вікіпедії - стаття "Просування сайту", а також "Просування (маркетинг)". А також зверніть увагу на літературні джерела: Ігор Ашманов, Андрій Іванов. Оптимізація і ...


1

Нічого кращого не спадає на думку, ніж запозичити якийсь іншомовний термін, наприклад: фризур (нім. Frisur).


1

На розум поки нїчого не приходе крім корня *vьrtĕti: верт і ворот, шчо збіжні з сенсом turn. Приросток re- значе знов (маємо пере-) або назад, для кортого нїчого не маємо чи не пригадую і мусимо знаходити окреме дїӧслово. Загалом, як на мене, нај-красше пасують зворот і поворот. Коли брати саме зміст зї запитаня, то за словником СУМ зворот підходе: ...


1

Для Вашого речення краще вжити слово "виняток". Визначення з СУМ-20 ВИКЛЮЧЕННЯ я, с. Дія за знач. ви́ключити і ви́ключитися 1. Спроба позбавити політичні партії посередницьких функцій на виборах у США вилилась у виключення назв партій із виборчих бюлетенів (з публіц. літ.); Підозрілим здалося йому виключення Мотла з Полтавського педагогічного ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible