Skip to main content
11 votes
Accepted

Прийом ліків чи приймання ліків?

Словники радянських часів «Словник української мови» в 11 томах (1970–1980): ПРИЙО́М, у, ч. 1. Те саме, що приймання 1—6, 8, 11—13. <…> <…> ПРИЙМА́ННЯ, я, с. Дія за значенням приймати. &...
Sasha's user avatar
 • 26.6k
9 votes
Accepted

УклАдення чи укладАння договору?

TL;DR: уклада́ння — це іменник на позначення дії, а укла́дення — на позначення події. Морфологія Питома морфологія української мови передбачає, що від більшості видових пар¹ дієслів можна сформувати ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
9 votes

Прийом ліків чи приймання ліків?

З обговорення цієї теми на форумі r2u, «Прийом»: Укр. слова приймання/прийняття, спосіб, захід, раз виконують ту функцію, що її в рос. мові має приём. Академічний російсько-український словник у 4-х ...
Andriy's user avatar
 • 329
6 votes

Чи є різниця між словами зіставляння і зіставлення

Доповню відповідь Yola. Зіставляння та зіставлення — типовий приклад віддієслівних іменників, один з яких має значення процесу, а інший виражає наслідок цього процесу. Тобто, зіставляння — дія, процес ...
Jack's user avatar
 • 933
6 votes
Accepted

Чи є різниця між словами зіставляння і зіставлення

Зіставляння описує тривалий або повторюваний процес, зіставлення – разовий.
Yola's user avatar
 • 10.9k
6 votes
Accepted

Що не так з "почекуном"?

Перше. Я вважаю, що, оскільки цей інтернет-мем прийшов до нас із російськомовної інтернет-спільноти, то і назва має право (хоча і не зобов'язана) бути також запозиченою з російської, попри те, що сама ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
5 votes
Accepted

Як перекласти "возврат" як іменник

Повернення — це і є іменник. Віддієслівний іменник. Він має всі ознаки іменника як-то рід (середній) та відмінювання за відмінками: повернення, поверненню, поверненням тощо. СУМ неправильно ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
4 votes
Accepted

В чім різниця між "передобробка" і "передобробл(е/я)ння"?

Спрощений погляд З мого погляду, як росифікованого українця… Обробка — (1) дія; (2) результат дії. Оброблення — дія. Обробляння — дія з конотацією неодноразовості/повторюваності. Відповідно: «...
Sasha's user avatar
 • 26.6k
4 votes

"Одиниця вимірювання" чи "одиниця виміру"?

Наявна відповідь демонструє практичний вжиток, тому я зосереджуся на формальних морфологічних правилах. Питома морфологія української мови передбачає три споріднені види віддієслівних іменників, що ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
4 votes
Accepted

"Одиниця вимірювання" чи "одиниця виміру"?

Роздум «Словник української мови» в 20 томах (2010—…) містить обидва варіанти (але не у статтях вимір чи вимірювання, а у визначеннях інших слів): БІТ¹, а, ч[оловічий рід], інформ[атика]. 1. ...
Sasha's user avatar
 • 26.6k
4 votes

Різниця між словами "супровід" та супроводження"

Так існує: супроводження Позначає дїю [тривалої] дїї, що є звичаєвим для подібних віддїєваних іменників з наростком ння. Загалом так зазначає і СУМ. супровід Позначає живу чи неживу річ, котра ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
3 votes
Accepted

Заувага =зауваження?

У СУМі-20 подають такі визначення: ЗАУВА́ГА, рідше ЗАВВА́ГА, и, ж. Те саме, що заува́ження. Нарешті, кілька завваг з приводу словотвору (В. Русанівський); – Товаришу Шторе, ви запізнились на двадцять ...
Oksanka S.'s user avatar
 • 7,876
3 votes

Чи вважається слово добавка питомим українським?

Всі проблеми зі статусом слова "добавка" є пов'язані з такими проблемами: Насамперед в українській порівняльний лінгвістиці, дуже часто вживається поняття "однокореневий". Тоді, ...
Staflon's user avatar
 • 51
3 votes

Як назвати продукт "сканування"?

У словниках слова скан я наразі не бачу. Але оте -скан- інтуїтивно інтерпретується як основа слів сканер, скан-код, сканограма, сканувати, тому визнання слова скан мені здається лише питанням часу. ...
Sasha's user avatar
 • 26.6k
3 votes
Accepted

Чи правильно казати "розстрочка"?

Покупать в рассрочку — купляти на виплат. Рассрочка — розклад(ання) виплат, розклад(ання) на рати/на терміни, розтермінування. Все та більше звідси. Розстрочка — це не калька (буквально перекладене)...
bebyx's user avatar
 • 437
3 votes
Accepted

Як правильно, акт звірки чи звіряння?

Дія-подія-наслідок. СУМ неправильно стверджує, що усі три слова звірення, звірення та звірка — «Дія за значенням звірити/звіряти». Насправді, -яння — дія, -ення — подія, - (без суфіксу) — наслідок. ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
3 votes

Розробка чи розроблення програмного забезпечення

Погоджуюсь із другим джерелом. Українській мові при позначенні процесу властиві закінчення -ння. Особисто я завжди використовую "розроблення" у значенні процесу (адже розробляти ПЗ - це саме процес). ...
Olena's user avatar
 • 41
3 votes
Accepted

Як бути з віддієслівними іменниками на -ння, -ття?

Борис Антоненко-Давидович у "Як ми говоримо" думає так: Візьмімо фразу з газети: «Завдання ліквідації будь-яких порушень статутів і настанов, рішучого зміцнення дисципліни вимагають докорінного ...
Maria_Bega's user avatar
 • 3,633
3 votes
Accepted

Як правильно перекласти "упаковка" з російської

Мені подобається ідея М. Гінзбурга повернути в українську мову слово «пако́вання». Що було присутнє в словниках 1920-х–1930-х років («Російсько-український словник технічної термінології» І. Шелудька ...
2 votes

Як правильно перекласти "упаковка" з російської

Упаковка – (несов.) упаковування, спаковування, пакування, (сов.) упакування, спакування, (материал) пако́вання, (бумажный) обгортка. [Згідно з чинними національними термінологічними стандартами ...
Yellow Sky's user avatar
 • 5,782
2 votes

"Котування", "котирування", "квотування" - як правильно?

Це правда, що суфікси -ир-/-ір- для української мови не дуже характерні. Однак все вирішується традиціями вжитку конкретних слів: деякі слова можна лише без -ир-/-ір-, деякі слова можна і так, і так (...
Sasha's user avatar
 • 26.6k
2 votes

Чи тотожні значення напруга і напруження?

Щоб дати відповідь на це питання варто звернутися до СУМу, де є обидва цих слова (напруга та напруження). Звідти ми розуміємо, що ці слова можуть бути синонімами, однак коли ідеться про "фізичний стан ...
Анатолій 's user avatar
2 votes

Як назвати продукт "сканування"?

Один з виходів чоботарювання - чоботи. Один з виходів банкування - здача банку. Один з виходів склярування - скло. Виходить, що одним з виходів сканування може бути скан як специфічне зображення, бо ...
Yola's user avatar
 • 10.9k
2 votes

Як перекласти "возврат" як іменник

На розум поки нїчого не приходе крім корня *vьrtĕti: верт і ворот, шчо збіжні з сенсом turn. Приросток re- значе знов (маємо пере-) або назад, для кортого нїчого не маємо чи не пригадую і мусимо ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
2 votes

Розкрутка чи розкручування сайту?

Пропоную варіант "просування сайту": В СУМі є слово "просування" та "просовувати": // перен. Сприяти розвиткові, поступальному рухові і т. ін. Крім того, зустрічаємо цей варіант на Вікіпедії - ...
Анатолій 's user avatar
1 vote

Укладка (іменник)

Нічого кращого не спадає на думку, ніж запозичити якийсь іншомовний термін, наприклад: фризур (нім. Frisur).
Гість's user avatar
1 vote

Чи ми можемо вживати слово "Виключення"?

Для Вашого речення краще вжити слово "виняток". Визначення з СУМ-20 ВИКЛЮЧЕННЯ я, с. Дія за знач. ви́ключити і ви́ключитися 1. Спроба позбавити політичні партії посередницьких функцій на ...
Mariia Matskevych's user avatar
1 vote

Що не так з "почекуном"?

Норми української літературної мови · Олекса Синявський § 99. Наростки іменникові: значіння їх і вживання 87. ‑ун — на означення носія певної чинности або властивости (здебільшого особи і з відтінком ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible