A message from our CEO about the future of Stack Overflow and Stack Exchange. Read now.

New answers tagged

1

Ви будете певно зустрічати суперечливі думки з цього приводу. Європейську Унію ми чомусь називаємо ЄС, здається, загальновживаність в даному випадку діє саме таким чином. Я би відштовхувався від впізнаваності - якщо компанія TED впізнавана саме за такою абревіатурою латиницею, то і вживати треба саме цю абревіатуру. Інакшою ознакою може бути винесення ...


2

Уривок з Карабан В. І. «Переклад англійської наукової і технічної літератури» с. 449–450 і Карабан В. І. «Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі» с. 509–511: …Способи їхньої передачі на цільову мову…: Переклад відповідним скороченням: MPS (main propulsion sys­tem) — ГРУ (головна рушійна установка), MTF (...


Top 50 recent answers are included