2 votes

"Завади" чи "перешкоди" в контексті радіоелектронної боротьби

перешкода - спеціально створена (станція перешкод). завада - ненавмисна дія (випромінювання атмосфери). придушення - це перед тим, як ріжете курку. подавлення - результат дії перешкод.
ZSU REB's user avatar
  • 21

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible