A message from our CEO about the future of Stack Overflow and Stack Exchange. Read now.

New answers tagged

0

Відео - це запис події чи явища в цифровому форматі, який можна переглянути повторно необмежену кількість разів. Видиво - це подія або явище, що може спостерігати людина або декілька людей в той момент коли воно відбувається. Також може набувати значення "видіння" або "марево", якщо воно виникає лише в уяві людини, що його спостерігає. Нехай і дотичні, але ...


0

Найперше треба чесно проаналізувати, чи є невідмінюваність «відео» незручністю. Річ у тому, шо мільйони мовців вживають це слово і не відмінюють його. Це значить, шо все нормально.


5

1. Чи підходить це слово як повноцінний замінник усталеного слова "відео"? З етимологічного словника схоже, що слова відео та видиво є спорідненими, але мають дещо різне значення. Етимологічний словник української мови. Том 1. 1982. Вид. ... Видиво, [видище] - сон, привид. ... Лат. video "бачу". В словнику ці слова закріплені з не зовсім різним ...


Top 50 recent answers are included