New answers tagged

2

What's this It seems that this is a closed compound word, which appears to be a neologism, authors of this show came up on the fly. This kind of words(ukr. - голофрастичне утворення/конструкція) is created by lexicalization of syntactic terms. Notes: Source: "СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПРОЗІ") It is worth noting that ...


2

Слова "відсіяти" і "відфільтувати" не є синонімами. "Відсіяти" вживається тільки в значенні "відкинути об'єкти", а "відфільтувати" може вживатися і в занченні "вибрати об'єкти". Так що використання слова "відсіяти" як прямого аналога англійського "filter" буде радше не пуризмом, а помилкою. Натомість слово "відсіяти" чудово підходить для налаштувань пошуку ...


0

М. Коцюбинський зокрема розкривав очі («На віру», 1891): Широко розкриті очі пильно дивились на двері, ухо пожадливо ловило кождий згук в нічній тиші і все одурювало сполохане та роз'ятрене серце.


0

На ресурсі СловникUA вказана форма Олегу. Шановний Олегу! Доброго дня, Олегу!


Top 50 recent answers are included