New answers tagged

0

Приклади вживання в сучасній літературі: «Мабуть, таким способом хоче випросити собі дозвіл довго сидіти в інтернеті» (Ірина Потаніна, «Білявки мого чоловіка», 2006, Київ, «Гамазин»). «Вони робили свої справи: хто сидів в Інтернеті, хто пив чай або каву, хто гортав довідники», «Ти наспівував якусь пісню, коли сидів в Інтернеті, схоже, що ти співав ...


0

"Сидіти в інтернеті" - загальноприйнятий вираз. Не завжди слова використовуються у прямому розумінні. Тут фразеологізм, який з'явився нещодавно (з появою інтернету), ось ви й плутаєтесь


Top 50 recent answers are included