We’re rewarding the question askers & reputations are being recalculated! Read more.

New answers tagged

5

У законодавстві справді є поняття "п'яний вигляд" - і воно відрізняється від поняття "нетверезий стан". Ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за появу в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль. У наступній (179) статті цього Кодексу йде мова про перебування на ...


5

Мабуть, словом "підписка" таки можна послуговуватись. Лариса Колібаба в одній зі статей пише: В українській мові активно вживані віддієслівні іменники з суфіксом -к-, для яких основним є предметне значення (продукту, наслідку дії, об’єкта, предмета, за допомогою якого здійснюють дію, зрідка місця дії: виписка, в’язка, грілка, закладка, збірка, пересадка, ...


Top 50 recent answers are included