4

На мою думку, найкращим питомим терміном є обліківка. Спробую обґрунтувати разом з протиставленням іншим питомим варіантам. Чому обліківка замість обліковка? (на додачу до вже згаданого коментаря проф. О. Пономаріва) згідно з пунктом 12 §32 розділу "Правопис суфіксів" українського правопису 2019, перевага надається суфіксам -івк-(а) (-ївк-(а): -...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible