1

У Російсько-українському словнику сталих виразів 1959 р. Виргана, Пилинської є таке: Как тебя, вас… зовут? – як тебе, вас звуть (кличуть)?; як ти звешся?; як ви зветеся?; як тебе, вас на ім’я (на ймення)?; (іноді) як на тебе, на вас кажуть? Варіанту зі «звати» немає.


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible