3

Я так розумію, значення цього фразеологізму, що чогось дуже мало. То можна антонімами вважати фразеологізми про те, що чогось дуже багато. Наприклад: М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський «Словник фразеологічних синонімів» за ред. В. А. Вінника (Київ, «Радянська школа», 1988, ISBN 5-330-00353-9), стаття «багато» на с. 10–11: без ліку; кури не клюють; свині ...


2

Можу запропонувати такі варіанти: Розгоднилося на серці - у кого-небудь з’явився гарний настрій; комусь стало радісно. Пити радість - перебувати в піднесеному настрої, схвильованому стані від чогось радісного. Душа (серце) радується (співає) - відчувати велику радість. Не чути землі (ніг) під собою. Як (мов, наче, ніби і т. ін.) на світ народитися - ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible